Najnowsza książka pana prof. Roberta T. Ptaszka

Zmierzch Europy - nagłówek

 


O kryzysie kultury europejskiej, a nawet o jej nieuchronnym zmierzchu i ostatecznym końcu mówi się otwarcie od ponad wieku. Mówią przede wszystkim ci, którzy dzieje kultury ujmują biologicznie, opisując je narodzinami, rozwojem i wreszcie śmiercią. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że jedną z podstaw kultury europejskiej jest chrześcijaństwo. Ono zaś wykracza daleko poza Europę zarówno w sensie geograficznym, jak i kulturowym. Warto też pamiętać, że o obecnym stanie europejskiej kultury w znacznym stopniu zdecydował zapoczątkowany przez myślicieli epoki oświecenia systemowy projekt budowy społeczeństwa z pominięciem chrześcijaństwa i jego dokonań.

 

Robert T. Ptaszek, Zmierzch Europy? Perspektywy przyszłości a chrześcijaństwo, 2017.


Konferencja z cyklu Kultura i metoda - zobacz galerię

Konferencja Religia a kultura - baner

 

Konferencja "Religia a kultura", która odbyła się w ramach cyklu "Kultura i metoda" już za nami. Jest już dostępna galeria zdjęć.


Promocja książek z serii Literacki Wymiar Kultury

Książki z serii Literacki Wymiar Kultury

8 maja 201 7 w gmachu głównym KUL odbyła się promocja książek wydanych w Towarzystwie Naukowym KUL pod red. prof. Ryszarda Zajączkowskiego. Dr Edyta Chlebowska i prof. Ryszard Zajączkowski zaprezentowali trzy publikacje będące plonem konferencji zorganizowanych w ostatnich latach przez Katedrę Teorii Kultury i Sztuki przy współudziale Towarzystwa Naukowego KUL oraz Stowarzyszenia  Inicjatyw Naukowych.

Zobacz galerię

Czytaj dalej...

Religia a kultura

Baner - Religia a kultura

 

Katedra Dialogu Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki Kulturoznawcze KUL” oraz Fundacja Instytut Bałkański organizują w dniu 12 maja 2017 roku piątą Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Kultura i metoda” pt. Religia a kultura.

 

Zapoznaj się z programem konferencji

 

Pobierz plakat!

 

Zapraszamy na stronę internetową Kultura i metoda


Dzień Kulturoznawcy już za nami!

VII Dzień Kulturoznawcy

 

Dzień Kulturoznawcy już za nami. W tym roku gościliśmy naszych absolwentów, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Mieliśmy okazję wysłuchać koncertów Młodzieżowego Studia Piosenki z PMDK w Lubartowie, zespołu Mimo Wszystko oraz recitalu dr. Wojciecha Daszkiewicza. Obchodom towarzyszyła wystawa prac Łukasza Siatkowskiego pt. "10-lecie Graficznych pejzaży".


VII Dzień Kulturoznawcy

25 kwietnia odbędzie się kolejny, 7. Dzień Kulturoznawcy. W tym roku przypada jubileusz 10-lecia działalności Koła Naukowego Studentów Kulturoznawstwa.

Z tej okazji chcemy przypomnieć o działalności KNSK, a przede wszystkim zaprezentować losy Absolwentów Kulturoznawstwa KUL. Ich sylwetki świadczę o tym, że kulturoznawca potrafi aktywnie działać w kulturze, jest jej animatorem, współtwórcą i zna potrzeby odbiorców kultury!

 

Zapraszamy do sali 113 Centrum Transferu Wiedzy. Więcej informacji»


Kresy południowo-wschodnie

 

W dniach 3-4 lipca 2017 roku odbyła się konferencja "Kresy południowo-wschodnie - polska kultura współcześnie odkrywana" zorganizowana przez Katedrę Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska.

 

Zapoznaj się z programem konferencji

 

Zobacz galerię zdjęć

Czytaj dalej...