Ksiądz profesor Mieczysław Lubański - requiescat in pace!

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 lipca 2015 r., w wieku 91 lat, zmarł ksiądz profesor Mieczysław Lubański, matematyk i filozof, wieloletni wykładowca oraz dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK w latach 1980-1987.

Requiescat in pace!


Uroczystość wręczenia ks. prof. Zygmuntowi Hajdukowi Medalu za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

 

25 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia ks. prof. Zygmuntowi Hajdukowi Medalu za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Senat KUL przyznał Medal ks. prof. Zygmuntowi Hajdukowi w dowód uznania i wdzięczności za ofiarną i pełną oddania służbę na rzecz Uniwersytetu, za wieloletnią pracę naukową, dydaktyczną i wychowawczą, za wieloletnie pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Filozofii oraz za konsekwentną realizację dewizy „Deo et Patriae”.

 

Medal za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest przyznawany osobom lub instytucjom wybitnie zasłużonym dla Uniwersytetu. Medal może być przyznawany pośmiertnie. Nie otrzymują go aktualni pracownicy i studenci KUL.

 

Czcigodny Księże Profesorze, serdecznie gratulujemy!


Jubileusz kapłaństwa o. dr. Piotra Stanisława Kycia

W 60. rocznicę święceń kapłańskich w niedzielę, 28 czerwca 2015 r. o godz. 19.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św. w intencji o. dr. Piotra Stanisława Kycia OFMConv.

Mszę św. odprawi i homilię wygłosi ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

O. dr Kyć święcenia kapłańskie przyjął 25.06.1955 r. W latach 1971-1997 był wykładowcą na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej oraz na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Jest znanym i cenionym duszpasterzem środowisk akademickich, wspaniałym przyjacielem studentów i wykładowców. Przez ponad 20 lat zajmował się propagowaniem inicjatyw ekologicznych, organizował spływy kajakowe oraz szkolenia i obozy dla ekologów.


V rocznica śmierci Ks. prof. Józefa Turka

 

4 czerwca mija V rocznica śmierci Ks. prof. Józefa Turka, Kierownika Katedry Filozofii Kosmologii, Prodziekana Wydziału Filozofii KUL.

 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

In Memoriam

Kosmiczne koincydencje. Proponowane wyjaśnienia