Wandering in Darkness: narrative and the problem of suffering

 

Z żalem informujemy, że z powodu zakłóceń
w komunikacji lotniczej spowowowanych
wybuchami wulkanu w Islandii
tegoroczne wykłady Pani Profesor Eleonore Stump
zostają odwołane.

dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

Professor Eleonore Stump

 

Zapraszamy na serię wykładów z cyklu Stanisław Kamiński Memorial Lectures.

Tegoroczna edycja wykładów pt. Wandering in Darkness: narrative and the problem of suffering odbędzie się w dniach 5-11 maja. Autorem wykładów jest Professor Eleonore Stump (St Louis University, USA).

Dodatkowe informacje


Religion, Politics and Modern Culture - Professor Brendan Sweetman

plakat w pliku .pdf

 

 

Zapraszamy na serię wykładów z cyklu Jacek Woroniecki Memorial Lectures.

 

Tegoroczna edycja wykładów pt. Religion, Politics and Modern Culture odbędzie się w dniach 12-17 maja, a poprowadzi ją Professor Brendan Sweetman (Rockhurst University, Kansas City, USA).

Czytaj dalej...

Being - Professor Peter van Inwagen

Peter van Inwagen

 

 

Zapraszamy na serię wykładów z cyklu Stanisław Kamiński Memorial Lectures.

 

Tegoroczna edycja wykładów pt. Being odbędzie się w dniach 21-27 maja. Autorem wykładów jest Professor Peter van Inwagen (Department of Philosophy, University of Notre Dame, USA).

 

 

 

Czytaj dalej...

Teologiczny Nobel dla Absolwenta Wydziału Filozofii


ks. prof. dr hab. Michał Heller12 marca br. ogłoszono nazwisko tegorocznego laureata Nagrody Templetona. Przyznana została w uznaniu wybitnego intelektualnego wkładu Księdza Profesora Michała Hellera w pomoc w zmierzaniu do Rzeczywistości Ducha poprzez wspólne badania w zakresie nauk przyrodniczych, filozofii i teologii.

Ks. prof. Michał Heller był studentem Sekcji Filozofii Przyrody Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1960-1965. W 1966 roku na Wydziale Filozofii KUL obronił pracę doktorską [Koncepcja seryjnych modeli Wszechświata i jej filozoficzne implikacje], a w 1969 - także w KULu - odbył się Jego przewód habilitacyjny [Zasada Macha w kosmologii relatywistycznej]. Choć po tych, także formalnych, etapach rozwoju intelektualnego twórczej pracy naukowej pracował w Krakowie (PAT) i w Tarnowie (WSD), mamy powód do dzielenia radości z wszystkimi tymi, którzy kiedyś zetknęli się z Nim jako Kolegą, Wykładowcą, Autorem artykułów i książek.

Czcigodny Księże Profesorze,

serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia.


Czytaj dalej...

Sprawiedliwość - idee a rzeczywistość

Katedra Filozofii Kultury KUL oraz Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Centre de Recherche en Éthique Économique de l'Université Catholique de Lille (Francja) i Gilson Society (USA) zapraszają na VII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu «PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU»


Sprawiedliwość - idee a rzeczywistość
16 kwietnia 2008 (środa)

 

Część I ● WYKŁADY PLENARNE (Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

10.00 Powitanie uczestników: prof. dr hab. Piotr JAROSZYŃSKI (KUL)
10.10 Otwarcie Sympozjum: JM REKTOR KUL
10.20-11.00 O. prof. dr hab. Mieczysław Albert KRĄPIEC (KUL) - Bytowe podstawy sprawiedliwości
11.00-12.00 ks. prof. dr hab. Andrzej MARYNIARCZYK (KUL) - O właściwą miarę sprawiedliwego działania
12.00-12.30 Przerwa na kawę
12.30-13.15 prof. Peter REDPATH (St. John's University, USA) - Sprawiedliwość w Nowym Porządku Świata. Redukcja sprawiedliwości do tolerancji w totalitarnym państwie światowym (Justice and New World Order)
13.15-14.00 prof. Thomas MICHAUD (Wheeling Jesuit University, West Virginia) - Krytyka sprawiedliwości „poprawnej politycznie" (Critiquing "Politically Correct" Justice)
Dyskusja
14.15-15.00 Przerwa na obiad


Jan Duns Szkot (1308-2008)

szkot_folder_m22_400Nolo eis [Aristoteli et Avicennae] imponere absurdiora quam ipsi dicant vel quam ex dictis eorum necessario sequantur, et ex dictis eorum volo rationabiliorem intellectum accipere quem possum.

(Jan Duns Szkot, Ord. I, d.8, p.2, q. un., n. 250;IV, s. 294)Siedemset lat temu, 8 listopada 1308 r., zmarł wielki teolog i filozof franciszkański, Jan Duns Szkot, w 1993 roku wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II. Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje z tej okazji sesję, podczas której uczeni z różnych ośrodków naukowych – polskich i zagranicznych – podejmą próbę przedstawienia postaci, doktryny i oddziaływania Doktora Subtelnego.

Czytaj dalej...

Dlaczego Rozmowy i dowodzenia matematyczne Galileusza są naukowe...

... a Świat Kartezjusza nie?

Zapraszamy na spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (14 marca br. [piątek], godz. 16.30, sala 212 GG KUL). Na seminarium wykład pt. Dlaczego Rozmowy i dowodzenia matematyczne Galileusza są naukowe, a Świat Kartezjusza nie? wygłosi prof. dr hab. Wojciech Sady (Zakład Logiki i Metodologii Nauk, UMCS, Lublin).


50 Tydzień Filozoficzny


W dniach 10-13 marca 2008 r. odbędzie się 50 Jublileuszowy Tydzień Filozoficzny 1958-2008 pod hasłem Veri Amici Veritatis.

 

W 2008 r. przypada szczególny Jubileusz - Tydzień Filozoficzny przygotowywany przez Koło Filozoficzne Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odbędzie się po raz pięćdziesiąty. Wszystko zaczęło się w roku 1958 dyskusją na temat: „Współczesne kierunki filozoficzne i ich przydatność do budowy światopoglądu". W związku z przypadającym Jubileuszem pragniemy nadać najbliższemu Tygodniowi Filozoficznemu podniosły charakter. Naszą intencją jest przygotowanie sympozjum podejmującego ważkie zagadnienia filozoficzne, które dominowały w długoletniej historii naszych spotkań. Interesuje nas retrospektywa problemowa, która pozwoli na podsumowanie dokonań filozoficznych w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Obok wspomnień i rozmów o historii Tygodnia, pragniemy zaproponować prelegentom przedyskutowanie doniosłych zagadnień, postawienie raz jeszcze wielkich pytań filozoficznych, a także poruszenie zasadniczych kontrowersji, wokół których zogniskowane były współczesne dyskusje filozoficzne.

 

 

Czytaj dalej...

Odnowienie doktoratu prof. dr hab. Antoniego B. Stępnia


Sylwetka prof. dr hab. Antoniego B. Stępnia
W dniu 10 marca 2008 r. o godz. 11. 30 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL odbędzie się uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr hab. Antoniego B. Stępnia.


Program

  • Gaude Mater Polonia: Chór KUL
  • Otwarcie uroczystości i powitanie gości: J.M. ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL
  • Odczytanie uchwały Senatu Akademickiego KUL
  • Laudacja: prof. dr hab. Stanisław Judycki
  • Odczytanie i wręczenie dyplomu
  • Vivat: Chór KUL
  • Gratulacje
  • Przemówienie prof. dr hab. Antoniego B. Stępnia
  • Gaudeamus igitur: Chór KUL


Nauka a problem racjonalności

Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN zaprasza na posiedzenia seminaryjne z cyklu Filozoficzne Problemy Podstaw Wiedzy. Na najbliższym spotkaniu, 15 lutego br. o godz. 11.00 w sali im. Hugo Kołłątaja w Pałacu Staszica w Warszawie (I piętro) odbędzie się debata filozoficzna: Nauka a problem racjonalności, poświęcona książce dr Moniki Walczak (KUL, Lublin) - Racjonalność nauki.