Wewnętrzny konkurs grantowy - dyscyplina ekonomia i finanse

Koordynator dyscypliny ekonomia i finanse ogłasza wewnętrzny konkurs na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie).

 

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSWRezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW,
- monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW, lub redakcja monografii z poziomu II.

Dodatkowymi rezultatami mogą być:

- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,

- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

 

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć max. jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy, przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia grantu już realizowanego.

 

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku oraz harmonogramu kosztów) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:
- w wersji papierowej w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych KUL, Lublin, al. Racławickie 14, Budynek Collegium Jana Pawła II, pok. C-546 i
- w wersji elektronicznej na adres pajdowska@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 19.02.2020 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 


51. edycja konkursu SKwP na najlepsze prace z rachunkowości

Rada Naukowa SKwP ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości obronione w 2019 r.

Prace należy zgłaszać do 15 lutego 2020 r.
Tutaj znajdziesz: szczegóły konkursu oraz formularze do pobrania.

 

Zachęcamy do udziału!

 


Konkurs BFG na najlepsze prace licencjackie i magisterskie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłasza konkurs na najlepsze prace z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej - napisane w języku polskim i obronione w 2019 r. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne dla autorów zwycięskich prac w poszczególnych kategoriach. Prace należy zgłaszać do 31 stycznia 2020 r.
Tutaj znajdziesz: szczegóły konkursu i formularze do pobrania.

 

Zachęcamy do udziału!

 


 

Score Hunter – platforma edukacyjna dla Studentów i Wykładowców

 

Czy bycie rzetelnym i godnym zaufania nie jest przypadkiem przereklamowane? Czy wiarygodność finansowa może się do czegoś przydać? Czy to jak zachowujemy się dziś ma jakikolwiek wpływ na nasze finanse w przyszłości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się na platformie Score Hunter.

 

Zachęcamy do zapoznania się platformą i wzięcia udziału w Konkursie.

 

Score Hunter przenosi użytkownika w świat tematów niełatwych, lecz opowiedzianych w przystępny sposób, z lekkim przymrużeniem oka. Wystarczy zarejestrować się na platformie i włączyć do gry. Całość podzielona jest na kilka sekcji tematycznych: wiarygodność kredytowa, scoring, kradzież tożsamości. Wszystkim tematom towarzyszy sekcja video. Za wykonanie prostych zadań i quizów oraz prawidłowe odpowiedzi, przyznawane są punkty, które można wymienić na nagrody, o ile jest się szybszym niż inni gracze. Dla kreatywnych i spragnionych rywalizacji użytkowników opracowano tzw. wyzwania, czyli specjalny typ zadań, dzięki którym zdobywa się dodatkowe punkty. W każdej chwili, na własnym koncie, można sprawdzić statystyki, liczbę zdobytych punktów oraz swoją pozycję na tle innych graczy.

 

Score Hunter - kolejna edycja rywalizacji i konkursu na platformie edukacyjnej Biura Informacji Kredytowej Score Hunter.

Konkurs trwa od 16.09.2019 r. do 31.01.2020r. do godz. 12.00. Poprzez rozgrywkę, w przystępny sposób, można pokazywać jak kształtować swoją wiarygodność finansową i chronić tożsamość.
Score Hunter jest grą online, w której można rywalizować indywidualnie bądź grupowo. Każdy ma szansę na wygraną, a do wygrania są karty prezentowe Allegro i Empik, Pakiety i Alerty BIK oraz dla najwytrwalszych i najbardziej aktywnych smartwatch-e.

Szczegółowy opis zasad konkursu i nagród znajduje się w
Regulaminie.

 


Zaproszenie do udziału studentów w projekcie FERIE Z EKONOMIĄ 3

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza do współprowadzenia zajęć w projekcie edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią 3”, którego głównym celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej i finansowej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie młodego człowieka do rozwoju osobistego i zawodowego.

Projekt adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich z całej Polski, a zajęcia prowadzi nauczyciel wspólnie ze studentem. Do prowadzenia zajęć w ramach projektu zapraszamy studentów kierunku ekonomicznych lub pokrewnych, studiujących na II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich, studiów doktoranckich, a w sytuacjach szczególnych również absolwentów uczelni, którzy prowadzili zajęcia w ramach projektu „Ferie z ekonomią” w I lub/i w II edycji.

W ramach współpracy Fundacja zapewnia:
- szkolenie merytoryczne (obowiązkowe!), które odbędzie się w Warszawie w dniach 3-5 stycznia 2020 roku w Warszawie wraz z pokryciem kosztów dojazdu (dla studentów studiujących poza Warszawą), zakwaterowania i wyżywienia;
- koszty dojazdu i zakwaterowania na zajęcia w danej szkole;
- wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia w wysokości 1200,00 zł brutto (za 5 dni pracy w okresie ferii zimowych).

Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www oraz w wersji podpisanej i zeskanowanej (wymóg konieczny) na adres mailowy Fundacji: fze@efrwp.com.pl.

Rekrutacja do projektu trwa od 27 listopada do 9 grudnia 2019 roku.

 

Zachęcamy do udziału!

 


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
dla studentów I roku studiów I i II stopnia

Rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020 w dniu 1 października 2019 r. zostanie zainaugurowane uroczystą Eucharystią w Kościele Akademickim KUL o godz. 9.00.

Po Mszy św. odbędą się spotkania Dziekanów Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektorów Instytutów i Opiekunów ze studentami I roku według harmonogramu:

 • Instytut Ekonomii i Finansów
  Ekonomia I i II stopnia (studia stacjonarne)
  godz. 10.30, sala CTW–302 w budynku Centrum Transferu Wiedzy
 • Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
  Zarządzanie I i II stopnia (studia stacjonarne)
  godz. 10.30, sala CTW–304 w budynku Centrum Transferu Wiedzy

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Nagrody Studentów Instytutu Ekonomii i Zarządzania w Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Miło nam poinformować, że wśród prac zgłoszonych na XV Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą zostały nagrodzone prace:

 • Pani Mileny Chebdowskiej (absolwentki kierunku ekonomia I stopnia) - praca licencjacka pt.: Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie w latach 2013 - 2016
 • Pana Mateusza Gesek (absolwentka kierunku ekonomia I stopnia) - praca licencjacka pt.: Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Ryki w latach 2013- - 2016
 • Pani Partycji Harasim (absolwentki kierunku ekonomia I stopnia) - praca licencjacka pt.: Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w latach 2013 - 2016.

Wszystkie powyższe prace napisane zostały pod kierunkiem dr Marii Zuby - Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów).

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Pracownik Instytutu wyróżniony w konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Miło nam poinformować, że pracownik Instytutu Ekonomii i Zarządzania (Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji) Pan dr Grzegorz Wesołowski otrzymał wyróżnienie Jury Konkursu oraz specjalne wyróżnienie Związku Banków Polskich w II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym za pracę doktorską pt. "Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów".

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Nagrody Pracowników i Absolwentów Instytutu Ekonomii i Zarządzania w Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

Miło nam poinformować, że wśród prac zgłoszonych na XIV Konkurs na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą zostały nagrodzone prace:

 • Pani Marty Cichockiej (absolwentki kierunku ekonomia) - praca magisterska pt.: Ocena relacji między płynnością finansową i rentownością na podstawie sprawozdań finansowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz napisana pod kierunkiem dr Marii Zuby-Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów KUL), otrzymała nagrodę II stopnia w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.
 • Pani dr Marii Zuby-Ciszewskiej (Katedra Bankowości i Finansów KUL) - prace naukowe: The role of dairy cooperatives in reducing waste of dairy products in the Lubelskie voivodeship oraz The role of cooperative movement in development of rural areas: a case study of Poland otrzymały wyróżnienie w kategorii prac badawczych.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2020, godz. 15:35 - Joanna Nucińska