Etap I. wsparcia realizowany w okresie listopad 2014-luty 2015, przeznaczony dla 500 osób, obejmuje do wyboru:

  • Udział w warsztatach wzmacniających kompetencje interpersonalne. Tematyka obejmuje: efektywne słuchanie, prezentowanie własnych opinii w jasny i czytelny sposób, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie dyskusji, przygotowanie i wygłaszanie publicznych prezentacji, asertywność). Zafunkcjonuje 20 grup (10 osobowych) w wymiarze 15 godzin.
  • Udział w warsztatach z przedsiębiorczości. Tematyka obejmuje: myślenie i działanie w kreatywny, przedsiębiorczy sposób, terminologia ekonomiczna, dokonywanie analizy SWOT przy podejmowaniu decyzji, planowanie i zarządzanie czasem. Zafunkcjonuje 16 grup (10 osobowych) w wymiarze 15 godzin.
  • Udział w warsztatach z kompetencji analitycznych. Tematyka obejmuje: posługiwanie się programami komputerowymi charakterystycznymi dla danego kierunku studiów. Zafunkcjonuje 16 grup (10 osobowych) w wymiarze 15 godzin.

 

Etap II. wsparcia realizowany w okresie marzec 2015-maj 2015, przeznaczony dla 300 osób, obejmuje, do wyboru, udział w:

Certyfikowanych kursach zawodowych (VCC) z zakresu New Competences (NC) przeznaczony dla 100 osób 

Certyfikowanych kursach zawodowych (VCC) z zakresu Select Competences (SC) przeznaczony dla 100 osób 

Certyfikowanych kursach zawodowych (VCC) z zakresu Language Competences (LC) przeznaczony dla 100 osób

 

Etap III. Wsparcie realizowane w okresie czerwiec-sierpień (ewentualnie lipiec-wrzesień) 2015, przeznaczone dla 200 osób:

Realizacja płatnych staży u pracodawcy. Student realizuje 150 godz. stażu miesięcznie przez okres 3 miesięcy. Stypendium stażowe dla studenta wynosi 18 zł. za godzinę pracy.

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2015, godz. 10:36 - Justyna Tarkowska