• Publikacje pracowników Katedry: Siedemnastowieczna leksyka gospodarcza - czytaj 
 • Otwarte zebranie Katedry - polonistyka w Czerniowcach
 • Publikacje pracowników Katedry: Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej - czytaj 
 • Boże Narodzenie 2018 - czytaj
 • Publikacje pracowników Katedry: Polskie dyskursy marketingu - czytaj
 • Wielkanoc 2018 - czytaj
 • Polszczyzna stulecia - czytaj
 • Wykłady otwarte: Jak grom z jasnego nieba... - czytaj
 • Wykłady otwarte: Narzędzia komputerowe w pracy lingwisty - czytaj
 • Publikacje pracowników Katedry: Ziemia Lubycka - czytaj
 • Publikacje pracowników Katedry: Słownictwo wschodniosłowiańskie w "Polesiu" Ossendowskiego - czytaj
 • Otwarte zebranie Katedry - czytaj
 • Nauczanie polskiego w Kanadzie i Szwajcarii - czytaj
 • Boże Narodzenie 2016 - czytaj
 • Publikacje pracowników Katedry: Dawne z nowym łącząc...- czytaj
 • Językowe i kulturowe kształtowanie wizerunku w wystąpieniach publicznych - czytaj
 • Publikacje pracowników Katedry: Język i sport - czytaj, galeria fotografii
 • Mohortowskie Kresy - czytaj, galeria fotografii
 • Wielkanoc 2016 - czytaj
 • Roczniki Humanistyczne LXIII (2015), z. 6. Językoznawstwo - czytaj
 • Boże Narodzenie 2015 - czytaj
 • Publikacje pracowników Katedry: Z Anią przez Polskę - czytaj
 • Nauczanie języków obcych - czytaj
 • Polszczyzna dawna i współczesna - czytaj
 • Publikacje pracowników Katedry: Biblia wierszem dziś - czytaj
 • II Święto Polonistyki - czytaj
 • Wielkanoc 2015 - czytaj
 • Boże Narodzenie 2014 - czytaj
 • Roczniki Humanistyczne LXII (2014), z. 6. Językoznawstwo - czytaj
 • In memoriam.  Marian Kucała (1927-2014) - czytaj
 • Dziewięćdziesiąte urodziny dr Ireny Winkler-Leszczyńskiej - czytaj
 • Nadbużańska wesz i wąż w kieszeni... - czytaj
 • Święto Polonistów - Dzień Otwartych Katedr - czytaj
 • Tajemnicze nazwiska - czytaj
 • Zagadki dźwięczności - czytaj
 • Roczniki Humanistyczne LXI (2013), z. 6. Językoznawstwo - spis treści
 • Nasi Mistrzowie - czytaj
 • Jakiego koloru jest wiatr? - czytaj
 • Roczniki Humanistyczne LX (2012), z. 6. Językoznawstwo - spis treści
 • Profesor Marian Kucała doktorem honoris causa KUL -czytaj, galeria fotografii
 • Język i sport - czytaj
 • Dni Poznania w Lublinie - czytaj,program konferencji, galeria fotografii
 • Spotkanie z Marcinem Rosłoniem - czytaj; plakat
 • Nowy tom (LIX, 2011) „Roczników Humanistycznych”, z. 6. Językoznawstwo - więcej
 • Wyróżnienie pracy magisterskiej Moniki Chadały - czytaj

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2019, godz. 21:18 - Małgorzata Nowak-Barcińska