Zaproszenie na Opłatek Instytutu Ekonomii i Finansów

Studenci Ekonomii KUL oraz Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów, dr hab. Bartosz Jóźwik serdecznie zapraszają na spotkanie opłatkowe Instytutu, które odbędzie się we wtorek 17 grudnia 2019 r. o godzinie 18 w sali C-605.

 

 


Nowoczesne Zarządzanie Biznesem - zaproszenie na wykład

Informujemy, iż w piątek 13 grudnia 2019 r. w godz. 9.10-10.50 odbędzie się wykład "Bezpieczne zakupy w sieci" (C-1031). Wykład wygłosi pracownik Allegro, Pan Radosław Juźwiak. Wydarzenie jest elementem programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

 

Zapraszamy do udziału!

 


Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Podatkowej KUL

Serdecznie zapraszamy do udziału w 4. edycji "Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Podatkowej KUL", organizowanej przez Koło Naukowe Rachunkowości i Podatków KUL, działające przy Katedrze Rachunkowości. Konkurs odbędzie się w czwartek, 12 grudnia 2019 r. w auli CTW-408, początek o godz. 9.00. Zakres przedmiotowy oraz przebieg konkursu określa Regulamin.

 

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do dnia 11 grudnia br. Formularz zgłoszeniowy można przesłać drogą elektroniczną (tutaj) lub dostarczyć w formie papierowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) do siedziby Koła (C-559).

 

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Zachęcamy do udziału!

 


Zaproszenie do udziału w konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji "Pieniądz - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość", organizowaną przez Katedrę Bankowości i Finansów KUL wraz z Narodowym Bankiem Polskim. Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 9 grudnia 2019 r. w auli CTW-113 (Szczegółowy program).

 


Nowoczesne Zarządzanie Biznesem - zaproszenie na wykład

Informujemy, iż w piątek 6 grudnia 2019 r. o godz. 14.10 odbędzie się wykład "Czy warto inwestować w kiwi? Porównanie wybranych systemów emerytalnych na świecie" (CTW-104). Wydarzenie jest elementem programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

 

Zapraszamy do udziału!

 


 

„Wartości prowadzące do sukcesu. Czy kobiety zarządzają inaczej?”

 

Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL zorganizowało konferencję „Wartości prowadzące do sukcesu. Czy kobiety zarządzają inaczej?”, która odbyła się 5 czerwca 2019 r. od godz. 9.30 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW–113.

 


 

Forum Spółdzielcze 2019

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL oraz Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców zorganizowali konferencję FORUM SPÓŁDZIELCZE 2019 „Bezpieczeństwo Spółdzielni”. Wydarzenie odbyło się 27 lutego 2019 r. w sali CTW-113. (program).

 


III Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Podatkowej

Koło Rachunkowości i Podatków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie już po raz trzeci zorganizowało w dniu 13 grudnia 2018 r. konkurs podatkowy skierowany do studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych lubelskich uczelni wyższych. 
 
Patronami merytorycznymi konkursu był Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie (reprezentowany przez Artura Krukowskiego i Elżbietę Michno) oraz Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (reprezentowany przez Izabelę Jośko i Bartłomieja Dzięgę), zaś sponsorami nagród byli: firma KPMG, Pierwszy Urząd Skarbowy i Narodowy Bank Polski.


Zakres merytoryczny konkursu obejmował: opodatkowanie PIT, CIT, VAT; prawa i obowiązki podatnika oraz ustalanie zobowiązania podatkowego.

Konkurs składał się z dwóch etapów: części pisemnej z pytaniami testowymi i otwartymi wymagającymi ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego (uczestnicy odpowiadali na 27 pytań testowych i rozwiązywali 2 zadania otwarte) oraz części ustnej, do której zaproszono osoby z najlepszymi wynikami z części pisemnej.

 

W przerwie uczestnicy konkursu i zainteresowani studenci mogli wysłuchać prelekcji Pana Marka Momota z NBP oraz prezentacji Panów Marcina Michny i Przemysława Szywacza z KPMG nt. rewolucyjnych zmian w podatkach.

 

Z pytaniami w części ustnej zmagało się trzech uczestników. Decyzją Kapituły Konkursu pierwsze miejsce przyznano ex aequo Pani Annie Bernat i Panu Pawłowi Lipieckiemu, zaś drugie miejsce zajęła Pani Michalina Gaździńska (na zdjęciu laureaci wraz z kuratorem Koła Rachunkowości i Podatków KUL, dr Mariuszem Sokołkiem). Serdecznie gratulujemy!

 Dla każdego uczestnika przygotowano upominek i certyfikat uczestnictwa, zaś laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. iPod, kalkulatory, literaturę fachową).

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!

 


 

 

Seminarium "Dlaczego warto zajmować się inflacją w warunkach długotrwale niskiej inflacji?"

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL wraz z Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Lublinie zorganizował 3 grudnia 2018 r. seminarium naukowe poświęcone problematyce inflacji. Do uczestnictwa w panelu dyskusyjnego zaproszono: prof. dr hab. Jerzego Żyżyńskiego (członek Rady Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Warszawski), dr hab. Rafała Surę, prof. KUL (członek Rady Polityki Pieniężnej), prof. dr hab. Andrzeja Sławińskiego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. Jana Koleśnika, prof. SGH i Władysława Wiesława Łagodzińskiego (Polskie Towarzystwo Statystyczne). Dyskusję moderowała prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

 

Seminarium połączono z uroczystym nadaniem sali 113 w budynku Centrum Transferu Wiedzy KUL imienia Profesora Ignacego Czumy.

 

 

 


 

Światowy Zjazd Absolwentów - spotkanie w ramach "OTWARTYCH KATEDR" w Instytucie Ekonomii i Zarządzania

 

W sobotę 9 czerwca 2018 r. około godziny 12 rozpoczęło się spotkanie absolwentów kierunków: ekonomia oraz zarządzanie (i marketing) oraz byłych i obecnych pracowników Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Na miejsce spotkania nieprzypadkowo wybrano aulę CTW-114 im. prof. Zyty Gilowskiej.

 

Po uroczystym powitaniu absolwentów przez Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania - prof. dra hab. Mariana Żukowskiego przedstawiona została historia (geneza i stan obecny) Instytutu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przygotowanej przez dr Marię Paździor.

 

Jednak najciekawszą część spotkania, moderowaną przez dra Mirosława Urbanka, stanowiły wspomnienia absolwentów i pracowników Instytutu. Wyjątkową atmosferą studiów dzielili się szczególnie absolwenci z lat 80. i 90. Przypominano, jak zmieniały się warunki studiowania, wspominano "Mistrzów", przytaczano anegdoty oraz pamiętne sytuacje, opowiadano o karierze zawodowej po ukończeniu studiów. We wspomnieniach pojawiały się postaci prowadzących zajęcia, m.in. śp. prof. Stefana Kurowskiego, śp. prof Zyty Gilowskiej, śp. prof. Łukasza Czumy oraz prof. Pascale Policastro, prof. Marka Prymona, dr Jerzego Michałowskiego i dr Andrzeja Lulka. Swoimi wspomnieniami i refleksjami dzielili się także dawni i obecni pracownicy, m.in.: prof. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. Paweł Marzec, prof. Bartosz Jóźwik, dr Jerzy Michałowski i mgr Zdzisław Adam Błasiak, a także moderator dr Mirosław Urbanek. Pod koniec spontanicznie zainicjowano wspólną modlitwę za zmarłych pracowników Instytutu.

 

Spotkanie zakończyło się o godzinie 14 wykonaniem wspólnego, pamiątkowego zdjęcia uczestników Zjazdu.

 


Konferencja "Szara strefa a ubezpieczenia społeczne – aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne"

Instytut Ekonomii i Zarządzania oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował konferencję naukową pt.: Szara strefa a ubezpieczenia społeczne – aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne, która odbyła się w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w sali 114 Centrum Transferu Wiedzy KUL. Pierwszego dnia konferencji o godz. 14.00 miało miejsce uroczyste nadanie sali obrad konferencji (CTW-114) imienia prof. Zyty Gilowskiej. W uroczystości wzięła udział Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska.

 

 


 

Autor: Agnieszka Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2020, godz. 22:40 - Joanna Nucińska