(http://www.archpoznan.org.pl/serwis/komun/2004/abp/0900.html)

 

ARCYBISKUP METROPOLITA                                                                          Poznań,14 lutego 2004

POZNAŃSKI

 

 

Drodzy Profesorowie i Studenci romanistyki w Polsce

Absolwenci i Miłośnicy szeroko rozumianej kultury romańskiej

„Dnia 18 sierpnia 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował na Krakowskich Błoniach Siostrę Sancję Janinę Szymkowiak, Serafitkę. Wydawało się, że krótkie życie nowej błogosławionej (umarła mając zaledwie 32 lata), jej wypowiedzi, notatki i listy będą przedmiotem zainteresowania jedynie małej grupki czcicieli, przede wszystkim współsióstr ze zgromadzenia. Stało się jednak inaczej. Historia życia Błogosławionej wzbudziła zainteresowanie romanistów polskich. Dlaczego akurat romanistów?

[...]

Ten skrócony życiorys bł. Sancji Szymkowiak wskazuje, jak można owocnie wykorzystać czas studiów akademickich na rozwój intelektualny i duchowy, będąc jednocześnie wrażliwym na ludzkie potrzeby. Janina wykorzystała w całej pełni dany jej przez Boga czas, zdobywając solidną wiedzę i rozwijając swoją wiarę.

Wpatrzony w życie bl. Sancji Szymkowiak prof. dr hab. R.Forycki napisał: „Głęboka modlitwa, sumienność, odpowiedzialność, praca, posłuszeństwo, pokora – te cechy duchowości bł. Siostry Sancji są nam romanistom dzisiaj bardzo bliskie i potrzebne. Zatem pragniemy widzieć w niej naszą Patronkę, pragniemy – wiedząc jak jest skuteczną orędowniczką u tronu Bożego – jak Ona oddać się Bogu na przepadłe.” [R.Forycki, Wierna „Przymierzu z odwieczną Mądrością”, w; Sylwetka duchowa błogosławionej S.Sancji Janiny Szymkowiak, Kraków 2003, 156].

To życzenie, poparte prośbami także innych środowisk romanistów polskich zostało przyjęte przez Episkopat Polski z wielką radością. Na ich prośbę, dekretem z dnia 19 września 2003 r., Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanowiła bł. Sancję Szymkowiak patronką profesorów i studentów filologii romańskiej w Polsce.

Kieruję te słowa do Wielce Szanownych Polskich Romanistów, Profesorów i Studentów, pracujących i uczących się w ośrodkach akademickich wielu miast naszej Ojczyzny, z nadzieją, iż fakt ogłoszenia bł.siostry Sancji Szymkowiak Patronką romanistów przyjmą z radością i wdzięcznością. Zachęcam Was wszystkich do modlitwy za jej przyczyną, a nade wszystko do szerzenia w życiu osobistym i naukowym, w działalności dydaktycznej i w czasie studiów postaw, które były Jej szczególnie bliskie: odpowiedzialności za rozwój duchowy i intelektualny, sumienności, a także wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.”

Z poważaniem, oddany w Chrystusie

 

                                                                       + Stanisław Gądecki

                                                           Arcybiskup Metropolita Poznański

Autor: Dorota Śliwa
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2011, godz. 23:15 - Edyta Kociubińska