konwersatorium

 

Prowadząca zajęcia: Dr hab. Anna Podstawka

 

Opis zajęć:

Konwersatorium ma na celu zaprezentowanie panoramy dramaturgii światowej na tle teatralnych tendencji XIX i XX stulecia. Na poszczególnych zajęciach omawiane będą wybitne dzieła dramatu europejskiego: m.in. G. Büchnera, H. Ibsena, A. Strindberga, A. Czechowa, G. Hauptmanna, M. Maeterlincka, P. Claudela, T.S. Eliota, S. Becketta, H. Pintera, E. Ionesco oraz wybrane osiągnięcia XX-wiecznego dramatu amerykańskiego, np. E. O’Neilla, T. Wildera, A. Millera, T. Williamsa. Uczestnicy zostaną zapoznani z ważniejszymi nurtami w dramacie i teatrze oraz dorobkiem wybranych twórców, przewidziane jest także obejrzenie arcydzieł inscenizacji.

Literatura pomocnicza:

A. Nicoll, Dzieje dramatu, t. 1-2, Warszawa 1962;

J. L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, przeł. i oprac. M. Sugiera, Wrocław 1995;

L. Eustachiewicz, Dramat europejski w latach 1887-1918, Warszawa 1993;

G. Matuszek, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2001;

Zamki na lodzie. Szkice o Ibsenie, red. M. Sibińska, K. Michniewicz-Veisland, Kraków 2007;

M. Lewko, Studia o Strindbergu, Lublin 1999;

Arcydzieła inscenizacji. Od Reinhardta do Wilsona, red. K. Pleśniarowicz i M. Sugiera, Kraków 1997 (z cyklu Wielkie Dzieła Teatralne);

M. Sugiera, Potomkowie króla Ubu. Szkice o dramacie francuskim XX wieku, Kraków 2002;

B. Taborski, Nowy teatr elżbietański, Kraków 1967;

Współczesny dramat amerykański, red. Adam Tarn, t. 1-3, Warszawa 1967;

I. Przemecka, Dwieście lat dramatu amerykańskiego, Kraków 1996;

T. Pyzik, Postać w dramacie. Obraz człowieka w dramaturgii amerykańskiej, Katowice 1986.

Pełną listę zagadnień i omawianych utworów studenci otrzymują na początku kursu.


Zaliczenie: Na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 14:48 - Mariusz Lach