Projekty badawcze:

 

Międzynarodowe:

-         udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Cross-cultural study of subjective well-being, life satisfaction, and happiness” – Kierownik projektu: prof. Ed Diener, Subjective Well-Being Laboratory, Department of Psychology, University of Illinois

-         w ramach projektu wykonanie autoryzowanego przekładu na język polski kwestionariusza „International College Survey 2001” wersja A


Krajowe:

-    1999: Rozwój przyjmowania perspektywy drugiej osoby na temat szczęścia u młodzieży – autorstwo tematu badawczego realizowanego w ramach badań własnych .

-     2000 i 2001: Rozwój poznawczy i emocjonalny determinantów zachowań prospołecznych – autorstwo tematu badawczego realizowanego w ramach badań własnych (SP34)

-         2003: uzyskanie grantu promotorskiego finansowanego przez KBN nr 2 H01F 050 24 realizowanego w 2003 r. pod tytułem „Przyjmowanie perspektywy drugiej osoby w ujmowaniu szczęścia (badania rozwojowe osób w wieku od 12 do 24 lat)”.

-         Od 2004 - : Rozwój psychospoełczny młodzieży - autorstwo tematu badawczego realizowanego w ramach badań własnych

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2008, godz. 20:52 - Dagmara Musiał