Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rozpoczęcia roku akademickiego 2022/2023 w Kolegium RHiI

 

3 października 2022 r.

 

9.00 - Msza św. w Kościele Akademickim KUL

10.30 -  Spotkanie Kolegium Dziekańskiego ze studentami I roku w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego (GG 150)

 

Spotkania I lat studiów licencjackich i magisterskich z opiekunami i koordynatorami kierunków

 

Romanistyka

Sala GG 247, godz.12.15-13.00

 

Hispanistyka

Sala GG 243, godz. 12.45-13.30 

 

Italianistyka (tryb stacjonarny)

Sala GG 243, godz. 12.00-12.45

 

Italianistyka (tryb zdalny)

MS Teams, godz. 18.00 spotkanie z koordynatorem kierunku i opiekunem roku (obowiązkowe), przyjęcie ślubowania (informacje i link w zakładce Italianistyka).

 

Filologia romańska II st.

Sala GG 247, godz. 11.00

 

Równocześnie informujemy, że w dniu 3 października dla studentów wszystkich roczników i kierunków studiów na WNH zostają ogłoszone do 15.00 godziny dziekańskie.

 

W dniach 3-5 października Studenci I roku studiów I stopnia uczestniczą w Dniach Adaptacyjnych. Zajęcia dydaktyczne dla I roku rozpoczną się 6 października.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022, godz. 10:23 - Edyta Kociubińska