27 września 2022 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgra lic. Piotra Rozpędowskiego.

 

Tytuł pracy: Kościół wspólnotą osób wierzących w percepcji młodzieżą. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań maturzystów archidiecezji wrocławskiej.

 

Promotor pracy: ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

 

Recenzenci: ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS prof. PTW we Wrocławiu

                  o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv, prof. UPJPII

 

Skład Komisji:

 

ks. prof. dr hab. Marian Zając (przewodniczący)

o. dr hab. Mirosława Chmielewski CSsR

o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv

ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec

ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL

 

Protokolant: ks. mgr lic. Tomasz Chrupek

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022, godz. 14:00 - Marek Fiałkowski