KONFERENCJA: MISTRZOWIE PSYCHOLOGII O GODNOŚCI CZŁOWIEKA

07 października 2022 roku odbyła się konferencja pt.: Mistrzowie psychologii o godności człowieka - spotkanie pokoleń. Organizatorem wydarzenia byli Pracownicy i Doktorantki Katedry Psychologii Klinicznej KUL. Konferencja składała się z trzech części. W części I głos w sprawie godności zabrali Mistrzowie – znakomici Profesorowie psychologii: prof. dr hab. Roman Ossowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) dr hab. Bernardetta Izydorczyk, prof. UJ), dr hab. Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski), Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Gościem honorowym konferencji była Pani prof. dr hab. Stanisława Steuden, która wygłosiła wykład o trudzie dojrzewania do poczucia godności. W części II głos zabrali Młodzi – studenci i doktoranci z Instytutu Psychologii KUL JPII, którzy w sesji plakatowej zaprezentowali przygotowane przez siebie plakaty o problematyce godności, a w dyskusji panelowej, prowadzonej przez prof. dr hab. Mariolę Łagunę (KUL JPII), zadawali Mistrzom pytania, dotyczące różnych aspektów godności człowieka. Na konferencji obecni znakomici goście z innych ośrodków naukowych: prof. dr hab. Bogdan Zawadzki (Uniwersytet Warszawski), dr Agnieszka Popiel (UW), dr hab. Konrad Janowski (Rektora Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej), prof. dr hab. Mariola Bidzan (Uniwersytet Gdański). Liczną reprezentację stanowili również studenci oraz absolwenci Instytutu Psychologii KUL. Nie zabrakło także przedstawicieli władz uczelni: Siostra Rektor dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL; Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL; Dyrektor Instytutu Psychologii KUL dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL. Na koniec konferencji została wręczona Pani Profesor Stanisławie Steuden dedykowana Jej Księga Pamiątkowa jako wyraz wdzięczności za całokształt Jej pracy naukowo-dydaktycznej. Fotografie z wydarzenia dostępne są tutaj.

IMG_4591

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2023, godz. 16:32 - Przemysław Tużnik