Laboratorium Nowoczesnej Syntezy i Technologii Chemicznej Substancji Aktywnych Farmaceutycznie

 • Wyparka próżniowa
 • Mieszadła magnetyczne
 • Chromatograf preparatywny
 • Liofilizator
 • Piec wysokotemperaturowy
 • Łaźnia ultradźwiękowa
 • Wagi
 • Pompy próżniowe
 • Dejonizator
 • Zmywarka
 • Łuskarka
 • Polarymetr
 • Wirówka
 • Wytrząsarka
 • reaktor elektro -chemiczny Elektra -syn.

Laboratorium Optyki Rentgenowskiej

 • System próżniowy do osadzania cienkich warstw metalicznych (PREVAC);
 • Mikroskop sił atomowych LS5600, (Agilent);
 • Profilometr optyczny WYKO 9800NT (Veeco);
 • Galwanostat/Potencjostat  cyfrowy Autolab302N,128N (Eco Chemie);
 • Tensjometr KSV701, (KSV).
 • Spektrometr mas jonów wtórnych z detektorem czasu przelotu jonów TOF-SIMS.5 (ION-TOF, Niemcy) wyposażony w  komorę próżniową do pomiaru próbek o maksymalnej długości 10 cm, działo klastrowe bizmutowe z energią wiązki do 30 keV, argonowe działo klastrowe do pomiarów oraz trawienia powierzchni, dwuźródłowe działo jonowe (Cs oraz O2) do trawienia powierzchni,
 • Spektrometr fotoelektronów rentgenowskich (VG Scienta R4000)
 • Spektrometr mikrofluorescencji rentgenowskiej (µ-XRF), konstrukcja własna, rozmiar wiązki poniżej 25 µm dla źródeł rentgenowskich z wykorzystaniem lamp z anodą Cu (E = 8.9 keV) i Mo(E = 17 keV). Widmo spektralne skupionej wiązki charakteryzuje sie niskim poziomem szumów. Istnieje  możliwość analizy pierwiastków lekkich (B, Na, C)

Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych

 • Spektrometr ramanowski inVia Renishaw,
 • Spektrometr FT-IR Nicolet 6700 i FT-Raman (Nicolet NXR), Thermo,
 • Chromatograf jonowy ICS-1100 Dionex,
 • Spektrometr mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną XSERIES2, Thermo,
 • Spektrofluorymetr F-2000 Hitachi,
 • Mikroskop elektronowy Vega LMU Tescan,
 • Dyfraktometr rentgenowski X’Pert z lampą o anodzie miedzianej i systemem geometrii Bragga-Brentano.

 

Urządzenia do przygotowania i obróbki próbek:

 • Młynek kulowy FRITSCH analysette 3 SPARTAN pulverisette 0,
 • Mineralizator MILESTONE ETHOS UP, rotor SD15 (15 stanowisk).
 • systemy do napylania węglem i złotem K550X EMITECH,
 • Precyzyjna szlifierka, polerka i prasa do zatapiania próbek,
 • piec wysokotemperaturowy LAC,
 • wagosuszarka MB 45 OHAUS,
 • suszarka laboratoryjna CONBEST SLW 53 STD,
 • komora laminarna Alpina K500,
 • pH-metr CPI – 551 Elmetron,
 • pH-metr/jonometr CPI – 505 Elmetron,
 • łaźnia ultradźwiękowa POLSONIC 2,
 • łaźnia medyczna LW102.

Pracownia Zastosowań Metod Spektrometrii i Spektroskopii

 • System chromatografii cieczowej Agilent 1290 InfinityBinary sprzężony z tandemowym analizatorem mas typu TripleQuadrupole (Agilent LC-QQQ6460) wyposażony w źródło jonów typu elektrospray (Agilent Jet Stream)
 • Analityczny chromatograf cieczowy z detektorem DAD (Agilent 1200) z tandemowym spektrometrem mas typu quadrupol-analizator czasu przelotu (Agilent LC-Q/TOF 6538)
 • Chromatograf cieczowy (Agilent 1200) z detektorem DAD i analizatorem mas typu pojedynczy quadrupol (Agilent LC-Q 6120)
 • Chromatograf gazowy (Agilent Technologies 7890B) sprzężony z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (Agilent Technologies 7000C) wyposażony w przystawkę SPME
 • Chromatograf gazowy (Agilent Technologies 7890B) sprzężony ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol (Agilent Technologies 5977A) wyposażony w przystawkę Head Space (Agilent Technologies 7697A)
 • Półpreparatywny chromatograf cieczowy z detektorem UV-VIS z kolektorem frakcji (Agilent 1200)
 • Spectrometer mas MALDI-TOF/TOF (BruckerUltraXtreme #8259900) 
 • System Bio-Rad MiniProtean Tetra Cell z modułem do transferu MiniTransBlot 
 • Bio-Rad PROTEAN II xi Cell 
 • System Bio-Rad PROTEAN i12 IEF Cell 
 • Automatyczny system do ekstrakcji cieczowej ASE N350 ThermoScientificDionex 
 • Automatyczny system do ekstrakcji w fazie stałej Gilson ASPEC GX271
 • Koncentrator Genevac EZ-2 Elite Personal Evaporator 
 • Termoblok Stuart SBH130D/3 
 • Automatyczny titrator Mettler Toledo Excellence T50M 
 • Miernik pH i przewodnictwa SevenMulti z InLab® Expert Pro (Mettler Toledo)
Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2022, godz. 13:58 - Rafał Łopucki