Aktualności

Sympozjum upamiętniające ks. prof. Ryszarda Rubinkiewicza

Sympozjum upamiętniające ks. prof. Ryszarda Rubinkiewicza Od Księgi Henocha do Czwartej Księgi Sybillińskiej to tytuł sympozjum , którym środowisko biblistów KUL chce uczcić ks. prof. Ryszarda Rubinkiewicza SDB, wieloletniego dyrektora  Instytutu Nauk Biblijnych KUL i członka Papieskiej Komisji Biblijnej. Sympozjum odbędzie się 23-24 listopada 2022 w Centrum Transferu Wiedzy KUL, aula CTW-113.

Ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz (1939-2011) był związany z KUL od 1965 roku, na Wydziale Teologii uzyskał magisterium i doktorat KUL, a w 1977 został pracownikiem uniwersytetu.  W 1981 roku został kierownikiem Katedry Literatury Międzytestamentalnej  i Nauk Pomocniczych Biblistyki, a 10 lat później otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. 1988-2008 był dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych, a prze dwie kadencje (198-2008) członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. Jako przewodniczący Sekcji Biblistów Polskich przyczynił się do jej przekształcenie w Stowarzyszenie Biblistów Polskich.  Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1994-97) i Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1999-2022), pełnił także funkcję sekretarza Komitetu Nauk Teologicznych PAN (od 2003).

Ks. prof. R. Rubinkiewicz poświęcił większą część swojej pracy naukowej studium literatury apokaliptycznej, publikacji manuskryptów Apokalipsy Abrahama oraz relacji eschatologii księgi Henocha do Nowego Testamentu.