logo_projektu_1

 

W najbliższym czasie realizowany będzie projekt dydaktyczno-artystyczny, który na wniosek i przy współpracy Rady programowej kierunku Muzykologia (KUL) został przygotowany przez Fundację Wspierania Edukacji Artystycznej i Twórczości Teatralnej EduArtte (http://eduartte.pl). Fundacja ta jest podmiotem wchodzącym w skład Rady Interesariuszy Zewnętrznych, której zadaniem jest wspieranie procesu dydaktycznego realizowanego w ramach kształcenia na kierunku Muzykologia w KUL. Głównym założeniem projektu jest poszerzenie efektów uczenia się uzyskiwanych przez naszych studentów w ramach programu studiów licencjackich (specjalność Krytyka i publicystyka muzyczna) i magisterskich (specjalizacja Animacja kultury muzycznej) o treści istotne na współczesnym rynku pracy. Współrealizatorami projektu, mającego status zadania publicznego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”, są pracownicy Instytutu Nauk o Sztuce prowadzący zajęcia na kierunku Muzykologia.

 

Udział we wszystkich wydarzeniach projektu jest obowiązkowy dla studentów Muzykologii realizujących specjalność Krytyka i publicystyka muzyczna (II i III rok studiów licencjackich) i specjalizację Animacja kultury muzycznej (I i II rok studiów magisterskich). Udział osób realizujących inne specjalności lub specjalizacje jest dobrowolny.

 

Szczegółowy program wydarzenia (PLAKAT)

 

Tytuł projektu:

Eko-misja kultury, czyli ośmiu wspaniałych lubelskiego Czechowa
(warsztaty, prelekcje, koncerty)

 

I

24 października 2022 r.

Karol Lipiński, Henryk Wieniawski: Souvenir de Lublin

 

Sala widowiskowa Dzielnicowego Domu Kultury SM „Czechów”, ul. Kiepury 5a

 

17:00 Warsztaty: Pomysł – projekt – wydarzenie. Metody pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć artystycznych

mgr Edyta Fil (Prezes SPAM o. Lublin)

 

18:30 Prelekcja: Piękno przyrody skrzypcami romantyków malowane

mgr Petro Chyryk (INoS KUL)


19:00 Koncert muzyki kameralnej

Magdalena Maciąg (skrzypce), Edyta Fil (flet), Agnieszka Schulz-Brzyska (fortepian)

 

II

7 listopada 2022 r.

Karol Szymanowski, Mieczysław Karłowicz - w drodze na Kościelec

 

Biblioteka Kameralna i Pracownie „Miniatura” Domu Kultury „3D-trzy przestrzenie kultury” SM „Czechów”, ul. Harnasie 11 ▪ ul. Śliwińskiego 1

 

17:00 Warsztaty: Techniki operowania głosem w sytuacjach typowych i nietypowych

dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska (INoS KUL)


18:30 Spacer tematyczny przez osiedle im. Karola Szymanowskiego: Harmonia natury harmonią życia, czyli eko-misja kultury

mgr Mariola Zagojska

 

19:00 Prelekcja: Liryczna podróż ku wyżynom piękna

mgr Mariusz Wiktorowski (INoS KUL)

 

19:30 Koncert liryki wokalnej

Mariola Zagojska (sopran), Ernest Tymczyszyn (tenor), Fryderyk Pieńkoś (tenor), Teresa Ritter (sopran), Bernadetta Zgierska (sopran), Alesia Aleksandrowicz (fortepian)

 

III

14 listopada 2022 r.

Ignacy Jan Paderewski, Feliks Nowowiejski - nie tylko Rota

 

Kościół NMP Nieustającej Pomocy, ul. Milenijna 7.


17:00 Warsztaty (Sala katechetyczna): Komunikacja werbalna i niewerbalna w wystąpieniach publicznych

dr Andrzej Gładysz (INoS KUL)

 

18:30 Prelekcja: Natura dźwiękiem namalowana

dr Andrzej Gładysz (INoS KUL)

 

19:00 Koncert liryki wokalnej:

Anna Barska (sopran), Małgorzata Iwan (sopran), Karolina Drapała (sopran), Maciej Cetnarski (bas), Alesia Aleksandrowicz (fortepian)

 

IV

21 listopada 2022 r.

Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko - dźwięki polskiego romantyzmu

 

Sala wykładowa i Aula Szkoły „Bobolanum” przy Parafii pw. św. Andrzeja Boboli ▪ ul. Ignacego J. Paderewskiego 20

 

17:30 Warsztaty (Sala wykładowa): Organizacja i produkcja wydarzeń kulturalnych w praktyce

Waldemar Zagojski (Centrum Inicjatyw Artystycznych - Biuro koncertowe)

 

19:00 Prelekcja (Aula): Romantyczna podróż w krainę z lat młodości
dr Kinga Strycharz-Bogacz (INoS KUL)

 

19:30 Koncert liryki wokalnej (Aula):

Anna Barska (sopran), Dorota Szostak-Gąska (sopran), Mariola Zagojska (sopran), Patrycjusz Sokołowski (baryton), Jakub Gąska (tenor), Alesia Aleksandrowicz (fortepian)

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2022, godz. 13:37 - Miłosz Aleksandrowicz