W imieniu Kolegium Dziekańskiego oraz całej Społecznością Akademickiej WPPKiA KUL,

do głębi poruszeni tragiczną śmiercią naszej Absolwentki 

śp. Ewy Kochańskiej

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie,

brutalnie zamordowanej w dniu 18 listopada 2022 roku,

składamy szczere wyrazy współczucia

Jej Rodzinie i Przyjaciołom.

 

Solidaryzując się z Samorządem Komorniczym wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich przejawów agresji w stosunku do komorników sądowych, asesorów, aplikantów i pracowników kancelarii komorniczych, pełniących kluczową rolę w procesie egzekucji orzeczeń sądowych.

 

Dziekan WPPKiA KUL

prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet

Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2022, godz. 20:31 - Agnieszka Dębska