Gości powitał p. prof. Krzysztof Stroński, dziekan Wydziału Neofilologii UAM, p. prof. Mirosław Loba, dyrektor Instytutu Języków i Literatur Romańskich UAM oraz p. prof. Bernadeta Wojciechowska, przewodnicząca ATRP „Plejada”.

Podczas ceremonii otwarcia konferencji p. prof. Teresie Giermak-Zielińskiej i p. prof. Teresie Tomaszkiewicz wręczono statuetkę Koguta Plejady z napisem w języku łacińskim SOCIETATIS ACADEMICAE ROMANISTARUM POLONORUM „PLEJADA” SOCIO HONORABILI dając tym samym początek nowej tradycji wyróżniania osób najbardziej zasłużonych dla Towarzystwa.

W panelu okolicznościowym wystąpili członkowie komitetu założycielskiego Towarzystwa oraz kolejne przewodniczące: prof. Teresa Giermak-Zielińska, prof. Teresa Tomaszkiewicz, prof. Marcela Świątkowska, prof. Elżbieta Skibińska, prof. Maciej Abramowicz, prof. Grażyna Vetulani, prof. Teresa Jaroszewska, prof.  Jolanta Sujecka-Zając. Przypomnieli oni najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia „Plejady”. Paneliści otrzymali na pamiątkę jubileuszu książki z serii Bibliothèque de la Pléiade wydawnictwa Gallimard.

W części naukowej konferencji referaty wygłosiło 48 prelegentów w czterech różnych sekcjach: literaturoznawczej, językoznawczej, traduktologicznej i glottodydaktycznej. Ożywione dyskusje naukowe prowadzono w serdecznej i życzliwej atmosferze.

 

Zdjęcia wykonał p. Adam Szaj

https://photos.app.goo.gl/aKdvNCZKxwNtRaZ8A

 

Zarząd ATRP "Plejada"

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2022, godz. 17:54 - Edyta Kociubińska