RH-03

Roczniki Humanistyczne, z. 3: Filologia klasyczna

Annals of Arts, fasc. 3: Classical Philology

ISSN 0035-7707

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: Robert R. Chodkowski, Agnieszka Dziuba, Sylwester Dworacki, ks. Augustyn Eckmann, Jolanta Malinowska, Henryk Podbielski, Remigiusz Popowski SDB, Marian Szarmach, Alfons Wouters

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: Marian Babiński (SEKRETARZ / SECRETARY), Andrzej Budzisz (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), Krzysztof Narecki

Adres Redakcji / Editorial Office Address: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

 

RH 56 (2008) z. 3

RH 54-55 (2006-2007) z. 3


Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2009, godz. 20:18 - Stanisław Sarek