Zarządzenie Prorektora ds. Nauki i Kadr KUL w sprawie określenia zasad składania przez pracowników i doktorantów KUL oświadczeń upoważniających do wykazania osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Dokumenty należy składać do sekretariatu INoS w nastepujących formach: 

  • oryginał podpisanego oświadczenia i załącznika z wykazem publikacji
  • skan podpisanego oświadczenia i załącznika z wykazem publikacji (drogą elektroniczną)
  • wersję edytowalną załącznika z wykazem publikacji (drogą elektroniczną)
Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023, godz. 14:13 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak