Miło nam poinformować, że absolwentka studiów doktoranckich z psychologii prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych KUL, dr Agnieszka Czusz-Sudoł otrzymała III miejsce w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON ,,Otwarte Drzwi”, w zakresie prac doktorskich w kategorii rehabilitacja społeczna i zawodowa. Praca doktorska pt. „Funkcjonowanie moralne osób z niepełnosprawnością intelektualną: empiryczna weryfikacja czterokomponentowego modelu moralności Jamesa Resta”, została przygotowana pod kierunkiem dra hab. Wojciecha Otrębskiego, prof. KUL.
W konkursie wzięło udział 14 autorów rozpraw doktorskich i 28 prac magisterskich oraz 1 projekt koła naukowego. Tematem badawczym zgłaszanych na konkurs prac była niepełnosprawność w wymiarach: zdrowotnym, zawodowym i społecznym, a także rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2023, godz. 11:32 - Maria Mazurek-Olszowa