Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

 

prawo (studia stacjonarne jednolite magisterskie)

(081) 445 37 27

 

prawo (studia niestacjonarne jednolite magisterskie)

(081) 445 37 24

 

prawo kanoniczne (studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne)

(081) 445 37 28

 

administracja (studia I stopnia)

(081) 445 35 18

 

administracja (studia II stopnia)

(081) 445 35 27

 

prawo w biznesie, European Studies, European Union Law

(081) 445 37 26

 

studia doktoranckie

(081) 445 37 35

 

kancelaria Dziekanatu

(081) 445 37 29 (tel./fax)

 

Sekretariat Instytutu prawa - (081) 445 37 05

Sekretariat Instytutu Prawa Kanonicznego - (081) 445 37 30

Sekretariat Instytutu Administracji - (081) 445 30 30

Sekretariat Instytutu Europeistyki - (081) 445 30 34

 

Godziny przyjęć P.T. Interesantów:

dla wszystkich kierunków i form studiów:

wszystkie dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

 

 dla studiów niestacjonarnych:

dodatkowy dyżur w sobotę w godz. 9.00 - 13.00 w terminach zjazdów

 

dla studiów niestacjonarnych doktoranckich:

  dodatkowy dyżur w sobotę w godz. 9.00 - 13.00 w terminach:

6 października 2018 r.

10 listopada 2018 r.

15 grudnia 2018 r.

12 stycznia 2019 r.

16 lutego 2019 r.

2 marca 2019 r.

6 kwietnia 2019 r.

11 maja 2019 r.

15 czerwca 2019 r.

 

 

 P.O. kierownika Dziekanatu

 

 

 mgr Agnieszka Dębska

 tel. (081) 445-37-23

 pok. C-739 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 Prawo 
 studia magisterskie (stacjonarne)

 

 

 

 

 mgr Elżbieta Bogusz

 mgr Agnieszka Sobczuk

  
 tel. (81) 445-37-27
 pok. C-727 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 Prawo 
 studia magisterskie (niestacjonarne)

 

 mgr Anna Buras

 
 
 tel. (81) 445-37-24
 pok. C-740 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 Prawo kanoniczne

 studia magisterskie (stacjonarne i   niestacjonarne)

 

 

 mgr Gabriela Jędrys-Mazur

 tel. (81) 445-37-28
 pok. C-725 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 Administracja
 studia I i II stopnia

 

 

 mgr Agnieszka Fidor 

 tel. (81) 445-35-18

 

 mgr Elżbieta Nawrocka
 tel. (81) 445-35-27

 
 pok. C-703 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 

Prawo w biznesie

 stacjonarne II stopnia

 

European Studies

European Union Law
 

 

 mgr Anna Langner
   

 tel. (81) 445 37 26

 pok. C-726 (Collegium Joannis Pauli II)

Studia doktoranckie

 mgr Małgorzata Kamińska

 tel. (81) 445-37-35
 pok. C-740 (Collegium Joannis Pauli II)

 

Obsługa kancelaryjna 
 Zaświadczenia

 do kredytu studenckiego

 Zamówienia publiczne

 Strona internetowa

mgr Adam Jankowski

 tel. (81) 445-37-29
 pok. C-725 (Collegium Joannis Pauli II)

  Sekretariat
  Instytutu Prawa

 

mgr Marzena Pawelec

mgr Agnieszka Kołodziejczyk

 
 tel. (81) 445-37-05
 pok. C-705A (Collegium Joannis Pauli II)

 Sekretariat
 Instytutu Administracji

 mgr Ewa Ratus

 

  tel. (81) 445-30-30
  pok. CI-411  (Collegium Iuridicum)

 Sekretariat
 Instytutu Europeistyki

 mgr Hanna Wasilewska


  tel. (81) 445-30-34
  pok. CI-405  (Collegium Iuridicum)

 Sekretariat
 Instytutu Prawa Kanonicznego

 

 mgr inż. Magdalena Sawa

 tel. (81) 445-37-30
 pok. C-530 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14  Mapa dojazdu
CI
- Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1  Mapa dojazdu

 

Autor: Monika Spuz-Szpos
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2019, godz. 14:49 - Adam Jankowski