Pan. dr hab.Paweł Nowik, prof. KUL Prorektorem ds. finansów KUL

 

Pan dr hab. Paweł Nowik, prof, KUL

kierownik Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych WPPKiA KUL

 

z dniem 6 marca 2023 roku został powołany na stanowisko

Prorektora ds. finansów KUL.

Serdecznie gratulujemy, życząc Panu Profesorowi
wielu sił, wytrwałości i Bożego błogosławieństwa.

 

Kolegium Dziekańskie

i

Społeczność Akademicka
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2023, godz. 09:40 - Agnieszka Dębska