Język grecki Nowego Testamentu, Tom II

 

klucz do ćwiczeń - słownik - paradygmaty

 

Autor: Ks. Andrzej Piwowar

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL

ISBN: 978-83-8288-057-1

Stron: 391

Format: A4

Rok wydania: 2022

 

 

Tom II podręcznika zawiera oprócz wskazanych powyżej kluczy do ćwiczeń poziomu podstawowego pięćdziesięciu ośmiu lekcji (dwie pierwsze lekcje nie zawierają ćwiczeń, do których konieczne byłyby klucze), paradygmaty, które podzielone są na trzy części (1. Odmiana rzeczowników; 2. Odmiana przymiotników i imiesłowów; 3. Odmiana czasowników) oraz dwa aneksy (1. Użycie przestrzenne przyimków oraz 2. Wykaz czasowników nieregularnych). W tomie II znajduje się również słownik zawierający ułożone w kolejności alfabetycznej wszystkie słowa z poszczególnych lekcji tomu I, aby pomóc uczącemu się w dotarciu do znaczenia konkretnego słowa. Mamy nadzieję, że podręcznik do nauki greki biblijnej Nowego Testamentu przekazany w ręce osób, które pragną poznać oryginalny tekst ksiąg świętych, pomoże im w osiągnięciu tego celu i ułatwi studium tego ważnego dla biblistyki i teologii języka, za pomocą którego Bóg poprzez natchnionych hagiografów zwrócił się do ludzi i nieustannie zwraca się do każdego z nas.

Autor: Hanna Wasilewska
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2023, godz. 10:54 - Hanna Wasilewska