Aktualności / Wydarzenia

Stypendia „Działaj z TP KUL”

Towarzystwo Przyjaciół KUL po raz kolejny przyznało stypendia studentom KUL. W ramach programu stypendialnego „Działaj z TP KUL” wsparcie otrzymało 18 osób. Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce w Gmachu Głównym 21 marca 2023 br.

- Dla mnie to wielka radość, że jesteście aktywni nie tylko prywatnie w nauce, ale również działacie na rzecz uczelni. Wielu z was spotkałam podczas wręczania stypendiów Rektora, dyplomów za wyróżniającą się działalność naukową, a także społeczną, a mianowicie podczas pracy w  Banku Pomocy KUL, który opiekował się uchodźcami z Ukrainy - powiedziała Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL.
Decyzją Komisji Stypendialnej wsparcie na semestr letni 2022/2023 otrzymali studenci m.in Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Humanistycznych oraz studenci kierunków Teologia i MISHuS. Dodatkowo w ramach tego stypendium uhonorowani zostali także członkowie Chóru KUL, a mianowicie Emilia Ciara, s. Edyta Bieniek, Davyd Kukharczuk.
- Dzięki datkom naszych darczyńców możemy wspierać młode osoby, studentów KUL na ich ścieżce życiowej. Stypendium to podziękowanie za działalność na rzecz Uniwersytetu, ale nie tylko. Liczy się każda aktywność - podkreśliła Katarzyna Michalak, opiekun programu stypendialnego „Działaj z TP KUL”.
Towarzystwo Przyjaciół KUL od ponad 100 lat jest mecenasem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wspiera osoby bezinteresownie działające na rzecz Uczelni m.in. poprzez program stypendialny „Działaj z TP KUL”. Program ruszył po raz pierwszy w 2016 roku i od tamtej pory objął pomocą finansową około 100 osób. O pomoc stypendialną mogą ubiegać się studenci, którzy kształcą się w trybie stacjonarnym. Kryterium przyznania stypendium to bezinteresowne zaangażowanie na rzecz społeczności uniwersyteckiej na różnych płaszczyznach, m.in. kulturalnej, sportowej, pomocy koleżeńskiej lub związanej z promocją Uniwersytetu.
Więcej informacji: https://tpkul.pl/dokumenty/