Wykształcenie

  

2007 - Certyfikat uczestnictwa w warsztatach Radiowej Akademii Umiejętności Polskiego Radia w Warszawie.

  

2002-2006 - Studia  doktoranckie z psychologii,  zakończone bez przedstawienia rozprawy doktorskiej.

 

2001-2004 - Studia doktoranckie na Wydziale Teologii KUL Jana Pawła II w Instytucie Teologii Pastoralnej, specjalizacja edukacja medialna, obrona pracy doktorskiej na temat: „Manipulacja w środkach społecznego przekazu w świetle Magisterium Ecclesiae" , napisanej pod kierunkiem Ks. Prof. Dr. hab. Tadeusza Zasępy.

  

1998-2002 - Studia specjalistyczne z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zakończone obroną pracy magisterskiej na temat: „Potrzeby a style aktualizacji siebie u studentów".

  

1994-1997 - Studia licencjackie w Instytucie Teologicznym w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i obrona pracy licencjackiej na temat: „Moralne aspekty manipulacji językowej w środkach społecznego przekazu".

 

1987-1993 - Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, zakończone przyjęciem Święceń kapłańskich 29 maja 1993 roku i obroną pracy magisterskiej na temat: „Teatr w Seminarium w poszukiwaniu swego kształtu, na przykładzie Teatru Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie".

 

1987 - matura w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej.

Autor: Jerzy Smoleń
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2008, godz. 16:20 - Ewa Zięba