1993 – wikariusz w Grybowie

1994-1998 – dyrektor Redakcji Programów Religijnych Radia Dobra Nowina w Tarnowie, obecnie radio RDN Małopolska

1997-1998 – wikariusz w Tarnowcu

2004-2010 – pracownik w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL Jana Pawła II; wykładowca KUL

2004-2010 – wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym XX. Marianów w Lublinie

2005-2009 – sekretarz Instytutu Teologii Pastoralnej KUL Jana Pawła II

2006-2010 – sekretarz redakcji Biuletynu Edukacji Medialnej KUL Jana Pawła II

od 2008 – zajęcia w Akademii Retoryki Prawniczej /KUL/.

od 2008 – sekretarz sekcji Aksjologia Komunikacji Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

od 2010 – pracownik w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL; wykładowca KUL

Autor: Jerzy Smoleń
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2010, godz. 14:43 - Ewa Zięba