• Public relations;


  • Manipulacja w mediach;


  • Internet – szanse i zagrożenia;


  • Rodzina i media;


  • Komunikacja interpersonalna;


  • Przepowiadanie w mediach;


  • Homiletyka;


  • Psychologia komunikacji.

Autor: Jerzy Smoleń
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2010, godz. 11:47 - Ewa Zięba