Magdalena Szubielska, Rozumienie programów telewizyjnych przez dzieci

4a_copy

Dyskusje na temat odbioru telewizji przez dzieci koncentrują się głównie na zagadnieniu wpływu tego medium na młodych widzów. Eksperci podają argumenty, wskazujące niemal tyle samo korzyści wynikających z kontaktów z telewizją, co zagrożeń, jakie niosą one ze sobą. Rzadko kiedy zauważa się, że między oglądaniem programu a jego wpływem na zachowanie młodego odbiorcy musi nastąpić etap przetworzenia treści telewizyjnych w umyśle dziecka. Sposób „ułożenia w głowie" oglądanego komunikatu może być mniej lub bardziej trafny, co przekłada się na poziom jego rozumienia. Jedynie rozumiany przekaz telewizyjny przynosi pożytek.
Próba odpowiedzi na pytanie, kiedy można uznać, że dziecko rozumie telewizję, znajduje się w niniejszej książce. Jest ona skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów psychologii i pedagogiki. Odbiorców znajdzie zapewne także wśród medioznawców, dziennikarzy, twórców programów telewizyjnych. Rodzicom i opiekunom dzieci publikacja ta pomoże uświadomić trudności w rozumieniu, jakie mogą mieć młodzi widzowie podczas oglądania audycji telewizyjnych, oraz ich konsekwencje.

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2008, godz. 16:51 - Piotr Francuz