Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej

pod red. Piotra Francuza

 • Wprowadzenie (Piotr Francuz)

 

ROZUMIENIE PRZEKAZU AUDIOWIZUALNEGO

 • Anna Kołodziejczyk, Znaczenie oceny realizmu przekazu dla rozumienia oraz efektów kontaktów z przekazem audiowizualnym

 

 • Anna Szalkowska, Spójność i czas odtwarzania tekstu pisanego, audycji radiowej i filmu, jako czynniki warunkujące rozumienie ich treści

 

 • Agnieszka Trojanowska, Piotr Francuz, Rozumienie przekazu audiowizualnego zawierającego "tekst taśmowy" (TV-ticker) przez osoby zależne i niezależne od pola
 • Magdalena Szubielska, Rozwój zdolności myślenia metaforycznego u dzieci w okresie średniego dzieciństwa a rozumienie treści obrazowych z okolicy cięć montażowych
 • Magdalena Szubielska, Fluktuacja uwagi wzrokowej na ekranie telewizora a rozumienie filmu niemego przez dzieci przedszkolne

 

Z POGRANICZA PSYCHOLOGII, TEORII FILMU I AKSJOLOGII

 • Jacek Ostaszewski, W pętli zapomnienia. Analiza narracyjna filmu Memento Christophera Nolana
 • Jolanta Pisarek, Piotr Francuz, Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera
 • Andrzej Wojnach, Nowa telewizja. Wstęp do genologii formatów
 • Jacek Dąbała, Aksjologiczne uwarunkowania telewizji regionalnych

 

PERSWAZJA W MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH

 • Piotr Francuz, Strach i lęk w reklamie politycznej
 • Małgorzata Torój, Formy i funkcje humoru w telewizji
 • Paweł Fortuna, Istotne znaczenie nieistotnych „ozdobników": Wpływ informacji kontekstowej na postawę wobec treści wiadomości telewizyjnej
 • Krzysztof Szewczak, Oleg Gorbaniuk, Cechy strukturalne przekazu reklamowego a zaangażowanie konsumenta
Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2008, godz. 10:31 - Piotr Francuz