Adres Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych
(dawna Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych  oraz dawne Centrum Informatyki Prawniczej)

ul. Spokojna 1, p. CI-402

20-074 Lublin

 

Pokój Centrum (CI-402) mieści się w budynku Collegium Iuridicum

GPS: 51°14'57.768"N, 22°33'15.767"E

GPS: 51.24938°N, 22.55438°E

 

Telefon:

(+48) 81 445 30 47

 

Dawna strona www KPTIK: www.kul.pl/kptik

 

Możliwość przesłania wiadomości za pośreddnictwem stron poszczególnych pracowników:

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2019, godz. 08:37 - Paweł Fajgielski