La pastorale specializzata secondo l'arcivescovo Antonio Giuliano Nowowiejski. Roma: Pontificia Universitas. Lateranensis. Institutum Pastorale 1976.

      Przynależność do parafii katolickiej. Lublin: RW KUL 1987.

      Wprowadzenie do teologii pastoralnej. Lublin: RW KUL 1992.

      Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin: Atla 2 1997.

      Wprowadzenie do teologii pastoralnej. Kraków: Wydawnictwo ,,M” 2001.

      Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2008, godz. 10:48 - Ewa Zięba