Bibliografia prac teologiczno-pastoralnych o parafii (1961-1983). „Częstochowskie Studia Teologiczne” 12-13:1985 s. 343-376.

      Bibliografia prac z zakresu socjologii parafii (1961-1984). „Collectanea Theologica” 55:1985 fasc. 1 s. 158-163.

      Bibliografia prac o parafii (1961-1986). „Collectanea Theologica” 58:1988 fasc. 3 s. 127-145.

      Bibliografia dotycząca duszpasterstwa chorych (1961-1990). „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 37:1990 z. 6 s. 105-110 [współautor: Z. Narecki].

      Bibliografia prac z zakresu duszpasterstwa charytatywnego (1961-1990). „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 37:1990 z. 6 s. 99-104 [współautor: Z. Narecki].

      Bibliografia prac z organizacji duszpasterstwa (1963-1990). „Roczniki Teologiczne” 38-39:1991-1992 z. 6 s. 257-261 [współautor: Z. Narecki].

      Bibliografia dotycząca duszpasterstwa trzeźwości. „Roczniki Teologiczne” 42:1995 s. 179-189 [współautor: Z. Narecki].

      Bibliografia prac dotycząca istoty i metody teologii pastoralnej. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 6 s. 201-208 [współautor: Z. Narecki].

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2008, godz. 11:38 - Ewa Zięba