PROGRAM 

TRANSMISJE 

 

FOTORELACJE

 

DEKLARACJA 

 

Podpisanie Deklaracji Współpracy Teologów Krajów Trójmorza było punktem kulminacyjnym i zwieńczeniem Międzynarodowego Kongresu Teologicznego, który między 23 a 27 października odbył się na KUL pod hasłem „Wiara i teologia bliżej nas”. – Kongres Teologów Krajów Trójmorza jest manifestacją wspólnoty doświadczeń, poszukiwania elementów wspólnej tradycji i odczytywania znaków czasu – podkreślono w porozumieniu podpisanym przez teologów z Chorwacji, Czech, Litwy, Polski, Ukrainy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

 
 

 

– Deklaracja jest manifestem naszej woli współpracy, ponieważ jako teologowie Trójmorza chcemy podejmować wspólne badania naukowe, opracowywać wspólne publikacje, a także organizować konferencje – powiedział dziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. Przemysław Kantyka, który odczytał deklarację w języku angielskim.

Prowadząc ostatnie z trwających pięć dni spotkań pt. „Teologia Trójmorza: idee, obszary i perspektywy” ks. prof. Kantyka przypomniał też, że teologia jest „ogromnym obszarem poszukiwań”. – To jest ogromny dorobek naukowy, przez stulecia akumulowany na wydziałach teologii i poza nimi, który jest też bogactwem społeczeństw i ludzkości – zaznaczył, wskazując także, że to dzięki teologii powstały uniwersytety jako takie. – I bez teologii nie będą nigdy właściwie funkcjonować – dodał.

 
 

Sygnatariuszami Deklaracji Współpracy Teologów Krajów Trójmorza są teologowie uczestniczący w kongresie, w tym dziekani wydziałów teologicznych z krajów położonych między Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Morzem Adriatyckim.

– Kraje obszarów Trójmorza poddane w XX wieku wyniszczającej destrukcji ideologicznej systemów totalitarnych odzyskały swoją niezależność i uświadomiły sobie zarówno swą wyjątkowość historyczną i kulturową, jak też dostrzegły potrzebę współpracy ekonomicznej i kulturowej, integracji przestrzeni środkowo-europejskiej opierając się o rozwój komunikacji i wymianę myśli oraz zacieśnianie wzajemnych powiązań ludzkich – przypomniano w deklaracji, zastrzegając w niej jednocześnie, że tego rodzaju integracja nie może się sprowadzać tylko do negocjacji politycznych i ustaleń gospodarczych.

Musi się stawać przede wszystkim wspólnotą ducha, podzielaniem wspólnych wartości wypływających dla nas nade wszystko z Ewangelii Chrystusa i prowadzić do kształtowania wspólnej tożsamości. Stąd też wynika stojące przed Kościołami i teologami zadanie budowania tej integracji poprzez odkrywanie wspólnych miejsc teologicznych i poszukiwanie dróg przeżywania wiary chrześcijańskiej w tym konkretnym miejscu na świecie – dodano.

 
 

 

Misja teologów krajów Trójmorza jest dwojaka: kierowania wysiłków chrześcijan w czynieniu należących do niego krajów przestrzenią sprawiedliwości, pokoju i odpowiedzialności za stworzenie oraz kształtowania przykładu sprawiedliwego, pokojowego i odpowiedzialnego społeczeństwa dla innych regionów świata. Jako chrześcijanie wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli solidaryzujemy się z braćmi i siostrami cierpiącymi z powodu wojny w różnych częściach świata, szczególnie na Ukrainie – głosi deklaracja, w której przypomniano też o zasługach świętych Cyryla i Metodego oraz ich uczniów, którzy przed wieloma wiekami na obszarze Trójmorza krzewili chrześcijaństwo i jego wartości.

 
 

 

Odnosząc się do Międzynarodowego Kongresu Teologicznego, którego korzenie sięgają lat 90. XX wieku, gdy organizowano pierwsze spotkania badaczy po upadku władzy komunistycznej w tej części świata, podkreślono też., że „Kongres Teologów Krajów Trójmorza jest manifestacją wspólnoty doświadczeń, poszukiwania elementów wspólnej tradycji i odczytywania znaków czasu”.

– Jest inicjatywą odkrywania potencjału naukowego, kulturowego i społecznego, który dostarczy Kościołom i przywódcom politycznym i społecznym impuls dla prowadzenia swej misji – zaznaczyli teologowie, deklarując chęć podtrzymywania, a także rozwoju duchowego i intelektualnego oraz dziedzictwa chrześcijańskiego w krajach Trójmorza. Współpraca ta – jak głosi deklaracja w podsumowaniu – ma ukonkretniać się w podejmowaniu wspólnych naukowych badań teologicznych, wspólnych publikacji, a także organizowaniu konferencji.


 

Hasłem Międzynarodowego Kongresu Teologicznego, podczas którego badacze z wielu krajów, rozmawiali o teologii w dialogu ze współczesnością m.in. o Kościele wobec totalitaryzmów, także wobec polityki i wojny, były słowa „Wiara i teologia bliżej nas”. Wśród głównych tematów, które naukowcy omawiali przez pięć dni w ramach Kongres Teologów Krajów Trójmorza, było m.in. doświadczenie wiary w Boga, także samoświadomość wspólnot kościelnych i ich rola w społeczeństwie.

 

W dużej mierze uczestnikami kongresu byli młodzi ludzie, którzy mieli w ramach wydarzenia swoje „Forum Młodych”, a w nim okazję do spotkania się np. z influencerami katolickimi, by porozmawiać o sile wiary w Boga, a także o trudnych sprawach Kościoła. W propozycjach kongresu dla młodych ludzi znalazły się również wieczorne spotkania duszpasterskie i kulturalne z przedstawicielami wspólnot o charakterze ewangelizacyjnym i formacyjnym, połączone z wysłuchaniem ich świadectwa i wspólną modlitwą.

 

Spotkania i debaty Międzynarodowego Kongresu Teologicznego były na bieżąco transmitowane na kanale KUL na You Tube, gdzie obecnie są dostępne dla wszystkich, którzy zainteresowani są współczesnymi aspektami uprawianej na wielu uniwersytetach teologii.

 FOTORELACJE

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2023, godz. 15:50 - Ewa Zięba