Aktualności / Wydarzenia

KUL w Programie STER NAWA

Miło nam poinformować, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  otrzymał środki finansowe w maksymalnej wysokości 2000000,00 PLN (dwóch milionów złotych) na realizację projektu pt. „Najwyższa jakość doktorantów w Szkole Doktorskiej KUL w ramach Programu STER NAWA – umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

Celem Programu STER – NAWA jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich. Program oferuje doskonalenie jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych, zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry, wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich, pozyskanie doktorantów oraz promotorów z zagranicy, stypendia dla najlepszych doktorantów zagranicznych i najlepszych doktorantów z Polski –  i na te właśnie cele zostaną przeznaczone uzyskane środki.