W dniu 10 listopada 2023 r.
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski został Dziekanem Wydziału Medycznego KUL.

Dziekana wybrało zgromadzenie wydziału, większością głosów,
w głosowaniu tajnym. 

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

 

 

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2023, godz. 08:59 - Iwona Wysk