KONKURS O INDEKSY NA WYDZIAŁ PRAWA,

PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI KUL - edycja 2023/2024

 


Zapraszamy uczniów klas czwartych liceów ogólnokształcących oraz klas czwartych techników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z historii
„Budować przyszłość na fundamentach przeszłości”, w którym nagrodą główną są 4 indeksy na WPPKiA KUL.Laureaci będą przyjmowani z maksymalną liczbą punktów na wybranych przez nich kierunek studiów z aktualnej oferty dydaktycznej WPPKiA, po dopełnieniu formalności rekrutacyjnych w systemie e-Rekrut.


Uczestników konkursu należy zgłosić drogą mailową na adres: dyrektor@ivlorybnik.pl zgodnie z terminarzem.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu, terminarz oraz formularz zgłoszeniowy dla uczestników. Termin zgłoszeń upływa 20 listopada 2023r.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historia 2023-2024

 

Terminarz Konkursu 2023-2024

 

Formularz zgłoszeniowy

Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2023, godz. 15:55 - Agnieszka Dębska