Z satysfakcją informujemy, że

Pan dr Paweł Wrzaszcz,

pracownik Katedry Postępowania Cywilnego  WPPKiA KUL

 

był członkiem jury w konkursie organizowanym przez

Radę Europy wspólnie z Komisją Europejską 

„Kryształowej Wagi Wymiaru Sprawiedliwości”

"Crystal Scales oj Justice Prize".

 

W dniu 4 października 2023 r.

odbyła się ceremonia wręczenia nagrody zorganizowana

w Paryżu przez Council of Europe i Ministra Sprawiedliwości Francji.

 

Pan Doktor prezentował projekt jednej ze zwycięskich drużyn.


https://www.coe.int/en/web/cepej/events/crystal-scales-of-justice-prize-form-jury

Nagroda jest przyznawana za praktyki przyczyniające się do poprawy jakości wymiaru sprawiedliwości. Celem nagrody jest zidentyfikowanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań  w sprawach cywilnych i karnych, w zakresie prowadzenia postępowań, organizacji sądu oraz ogólnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.


Konkurs jest otwarty dla sądów, stowarzyszeń prawników, prokuratur, administracji więziennej, biur kuratorów, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za sprawy wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej.

Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2023, godz. 12:00 - Agnieszka Dębska