napis_400

sympozjum

 POLSKA MUZYKA KOŚCIELNA
- tradycja i współczesność

28 maja 2008 (środa)

 

Program:

 

9.00 - Msza Św. w kościele akademickim KUL

    Śpiew - Chór Instytutu Muzykologii KUL (dyrygują studenci V roku)

    Organy - Stanisław Diwiszek

    Homilia - o. Julian Śmierciak OFM

 

10.30 - Sesja I  (sala C-1031)

 

Ks. prof. dr hab. Jan Chwałek

    - Quid vobis videtur? Wybrane zagadnienia z teorii muzyki.

Dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewicz

    - Ociemniały wirtuoz organista Szczepan Jankowski

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak

    - Chorał Gregoriański w polskojęzycznej liturgii po Soborze Watykańskim II

Ks. prof. dr hab. Robert Bernagiewicz

    - Dlaczego iktusowi powiedziano: nie

Ks. dr Grzegorz Poźniak (Opole)

    Piosenka religijna w posoborowym Kościele polskim

 

15.00 - Sesja II  (sla C-1031)

 

Prof. dr hab. Antoni Zoła

    - Muzyczne tradycje Kościoła w Polsce wobec wyzwań kulturowej globalizacji

Mgr Kinga Bogacz

    - Z badań nad żywą tradycją śpiewów pasyjnych w Małopolsce i na Podkarpaciu

Ks. dr Piotr Paćkowski

    - Utwory chóralne muzyką liturgiczną?

Dr Miłosz Aleksandrowicz

    - Polska muzyka liturgiczna początku XXI wieku - rozwój czy stylistyczna stagnacja?

Ks. dr Jarosław Kisieliński

    - Lokalizacja organów w świątyni w świetle tradycji i dokumentów Kościoła

Dr szt. muz. Jadwiga Kowalska

    - Wybrane aspekty i tendencje w muzyce religijnej Kościoła ewangelicko-reformowanego w Szwajcarii romańskiej na przełomie tysiącleci

 

18.00   KONCERT   (sala koncertowa C-1031)

 

Wykonawcy:

Aleksandra Mazurek - skrzypce

Iwona Sawulska - sopran

Agnieszka Schulz-Brzyska - fortepian

Jolanta Munch - fortepian

Elżbieta Charlińska - pozytyw

Ks. Tomasz Lisiecki - słowo o muzyce

 

W programie utwory kompozytorów: J.S.Bacha, A. Scarlattiego, G. Rossiniego i A. Nikodemowicza oraz anonimowe arie z rękopisu nr 26 (anno 1768) z klasztoru Klarysek w Starym Sączu

Organizator Sympozjum

Katedra Instrumentologii IMKUL

Autor: o. Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2008, godz. 11:06 - Mieczysław Śmierciak