Gdzie jest praca po skończonym kierunku?

 

 • administracja państwowa i samorządowa
 • instytucje państwowe zajmujące się ochroną i monitorowaniem środowiska (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy parków narodowych i parków krajobrazowych, Instytut Gospodarki Odpadami)
 • ośrodki badawcze
 • fundusze i fundacje (np. Narodowe i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska)
 • szkolnictwo wyższe, a po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, także średnie, gimnazjalne i podstawowe
 • firmy konsultingowe
 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i sanitarnej
 • przemysł
 • przedsiębiorstwa branżowe produkujące i eksploatujące urządzenia inzynierii i ochrony środowiska
 • biura planowania przestrzennego
 • instytucje zajmujące się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem
 • instytucje związane z Unią Europejską.
Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2011, godz. 09:52 - Liliana Kycia