Doktor Honoris Causa KUL Henryk Górecki


Wyciąg z protokołu nr 626 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 26 marca 2004 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Henrykowi Góreckiemu.


Senat Akademicki, na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 30. 09. 2003 r., po zapoznaniu się z opinią o dorobku artystycznym Profesora Henryka Mikołaja Góreckiego, w głosowaniu tajnym jednogłośnie nadał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Profesorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu.

Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla zasług artystycznych i dydaktycznych Pana Profesora Henryka Mikołaja Góreckiego - jednego z najznakomitszych polskich kompozytorów, którego wszechstronna twórczość tak znakomicie wzbogaca polską i światową kulturę muzyczną.

 

Życiorys prof. Henryka Góreckiego

Laudacja (pdf)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona