Doktor Honoris Causa KUL ks. Anton Rauscher


Wyciąg z protokołu nr  570 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL w dniu 16 stycznia 1999 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL ks. prof. dr hab. Antoniemu Rauscherowi SJ
.
 

Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w tajnym głosowaniu jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 1999 r. podjął uchwałę o wszczęciu postępowania w sprawie nadania ks. prof. dr. hab. Antoniemu Rauscherowi SJ tytułu doktora honoris causa - w uznaniu wielkich zasług dla rozwoju katolickiej nauki społecznej, humanizacji stosunków społeczno - gospodarczych, promowania współpracy naukowej między Polską, a Niemcami oraz kształtowania kultury chrześcijańskiej w Europie i na całym świecie.

Życiorys ks. prof. Antona Rauschera


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona