Doktor Honoris Causa KUL Wiktor Hahn


Wyciąg z protokołu nr 35 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dn. 28 czerwca 1958 r. w sprawie nadania tytułu  doktora honoris causa KUL prof. Wiktorowi Hahnowi.


Na jednomyślny wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Senat Akademicki uchwalił jednomyślnie nadanie stopnia doktora honoris causa z zakresu nauk filologicznych prof. dr Wiktorowi Hahnowi w związku z 65 rocznicą jego pracy naukowej.

 

Życiorys prof. Wiktora Hahna


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona