Studenci Instytutu Historii Kościoła i Patrologii, podejmujący specjalizację w zakresie patrologii, mają do wyboru trzy nurty przedmiotowo-badawcze:

 

1. Patrologia grecka – komplementarna problematyka związana z greckimi Ojcami Kościoła, agapetologia patrystyczna, teologia greckich Ojców Kościoła, aretologia patrystyczna, kaznodziejstwo Ojców Kościoła, zastosowanie myśli patrystycznej we współczesnym duszpasterstwie.

 

2. Patrologia łacińska – dzieje patrologii łacińskiej, łacińscy Ojcowie Kościoła, pastoralny aspekt patrologii, liturgia i hagiografia patrystyczna, pedagogika patrystyczna, eklezjologia patrystyczna, Kościół w społeczeństwie pluralistycznym doby patrystycznej.

 

3. Teologia i literatura patrystyczna – myśl teologiczna Ojców Kościoła, teologia kapłaństwa doby patrystycznej, egzegeza szkoły aleksandryjskiej, patrystyczna teologia duchowości, recepcja antycznej myśli greckiej w literaturze patrystycznej, chrystologia, trynitologia i eschatologia patrystyczna, herezje wczesnochrześcijańskie i reakcja Ojców Kościoła.

Powrót

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016, godz. 18:59 - Ewa Zięba