III OGÓLNOPOLSKA K O N F E R E N C J A NAUKOWA

STANY ZJEDNOCZONE - OBRONA HEGEMONII W XXI WIEKU

  W roku, w którym odbędzie się konferencja mija 90-ta rocznica nawiązania polsko- amerykańskich stosunków dyplomatycznych. W Polsce na co dzień odczuwamy ogromne zainteresowanie gospodarką Stanów Zjednoczonych, a także znaczeniem tego kraju na arenie międzynarodowej.
  Dzisiaj, gdy Stany Zjednoczone potwierdzają autentyczność swej demokracji, jesteśmy szczególnie zafascynowani losami tego kraju w różnie postrzeganej roli hegemona w światowym ładzie gospodarczym.

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00 – Otwarcie konferencji- Jego Magnificencja Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba, Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Sesja poranna – Przewodnicząca: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska


Gość specjalny: Chuck Ashley (Cultural Attaché, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie)


10.30 - Nowa administracja USA - wyzwanie dla polityki światowej,

Artur Orzechowski (Dyrektor Departamentu Ameryki, MSZ)

10.50 - Profil cywilizacyjny Stanów Zjednoczonych w XXI wieku,

dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) 

11.10 - USA i możliwość odzyskania hegemonii w XXI wieku,

prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa)

11.30 - Imperium amerykańskie,

dr hab. Tomasz Gruszecki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

11.50 - Gospodarka Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej oraz krajów grupy BRIC. Stan i perspektywy, prof. dr hab. Stanisław Szukalski (Uniwersytet Łódzki)

12.10 - Stany Zjednoczone są i pozostaną hegemonem w gospodarce światowej w dającej się przewidzieć przyszłości, czynniki warunkujące, prof. dr hab. Wojciech Bieńkowski (WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie)

12.30 –13.00 – przerwa kawowa

13.00 - Stany Zjednoczone a globalne bezpieczeństwo, dr hab. Paweł Marzec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim)

13.10 - Rola Stanów Zjednoczonych w światowych przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych,

dr Bartosz Jóźwik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

13.20 - Polityka handlowa Stanów Zjednoczonych w XXI wieku,

dr Małgorzata Grącik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

13.30 - Polityka zagraniczna USA wobec krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku,

dr Aneta Kosztowniak (Politechnika Radomska) 

13.40 - Pozycja dolara na tle najważniejszych walut międzynarodowych na świecie,

dr Artur Borcuch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

13.50 – Rosyjsko-amerykański obrót towarowy w latach 2001-2007,

mgr Tatiana Rozumowska-Gapeeva (uczestniczka seminarium doktorskiego)

14.00 – 15.00 –przerwa obiadowa

15.00 – Recital fortepianowy w wykonaniu TOMASZA RITTERA

 

Sesja popołudniowa - Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Szukalski


15.30 - Brazylijsko-amerykańskie stosunki gospodarcze i polityczne u progu XXI wieku,

mgr Marcin Czarnacki (uczestnik seminarium doktorskiego)

15.40 - Uwarunkowania amerykańskiego kryzysu gospodarczego,

dr Józef Osoba (Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych w Chełmie)

15.50 - Rola Stanów Zjednoczonych w kształtowaniu postzimnowojennego porządku międzynarodowego,

mgr Aneta Wilk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

16.00 - Wydatki na cele obronne – brzemię hegemonii, mgr Piotr Rubaj (uczestnik seminarium doktorskiego)

16.10 - Tarcza antyrakietowa, jako element wzmacniania potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych,

Łukasz Szarpak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Marek Małysz (student, Uniwersytet Medyczny w Warszawie)

16.20 - Rynek usług informatycznych w Stanach Zjednoczonych - analiza porównawcza trendów światowych, mgr Agnieszka Kociuba (uczestniczka seminarium doktorskiego)

16.30 - Znaczenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych we współczesnych stosunkach międzynarodowych a pozycja USA, mgr Paweł Czerpak (Szkoła Główna Handlowa)

16.40 - Rola Azji Południowej i Azji Wschodniej w strategii międzynarodowej Stanów Zjednoczonych,
dr Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

16.50 - Rynek pracy w USA, mgr Andrzej Borowski (uczestnik seminarium doktorskiego)

17.00 - Afryka w polityce zagranicznej USA, mgr Kamil Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

17.10 - Trzeci sektor w Stanach Zjednoczonych, mgr Dorota Marzec (uczestniczka seminarium doktorskiego)

17.20 – 17.50 - Dyskusja

 

Organizatorzy:
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Termin konferencji:
14 maja 2009 r.

Komitet Naukowy Konferencji:

Dr hab. Kazimierz Kłosiński, prof. KUL - przewodniczący
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Chuck Ashley 
Cultural Attaché 
Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie

Prof. dr hab. Wojciech Bieńkowski
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa Im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Dr hab. Tomasz Gruszecki, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Instytut Ekonomii i Zarządzania, 
Kierownik Katedry Instytucji i Rynków Finansowych

Ks.dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Artur Orzechowski
Dyrektor Departamentu Ameryki
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Prof. dr hab. Stanisław Szukalski
Uniwersytet Łódzki
Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii

Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
Szkoła Główna Handlowa
Dziekan w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Ekonomicznego

Miejsce konferencji:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Jana Pawła II, sala 1031

Koszt uczestnictwa: 
150 zł/osoba - obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie.

Kalendarium Konferencji:
30.12.08 –
zgłaszanie tematów referatów
30.01.09 –
nadsyłanie referatów
15 04.09 –
uregulowanie opłaty konferencyjnej i nadsyłanie kart zgłoszeniowych
30.04.09 – wysyłanie zaproszeń wraz z programem konferencji

Informacje organizacyjne:
Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w konferencji oraz tytuły referatów prosimy przesyłać w terminie do 30.12.2008. Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję naukową zostaną opublikowane w wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prosimy o nadsyłanie tekstów referatów wraz z dyskietką (płytą) do dnia 30.01.2009 na ten sam adres, na który należy wysłać kartę zgłoszeniową.
Dla osób zainteresowanych organizatorzy dokonają rezerwacji noclegów w hotelach.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 0-81 445 34 36

karta zgłoszenia karta zgłoszenia (do pobrania)

 

Kontakt:
Dorota Marzec, e-mail: marzecd@op.pl

tel. 0-81 442 20 37

 

Autor: Tomasz Kwarciński
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2009, godz. 12:46 - Tatiana Rozumowska-Gapeeva