Katedra Katechetyki Fundamentalnej

 

Przedmiotem badań prowadzonych w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej są zagadnienia związane z teologią katechezy, katechezą inicjacyjną, formacją katechetów, historią katechezy, katechezą maryjną w Polsce, utrzymaniem dyscypliny i ładu w katechezie, dydaktyką katechetyczną, wyzwaniami duszpasterskimi i katechetycznymi Kościoła wobec problemu emigracji zarobkowej oraz nauczaniem religii w wielokulturowej Europie. Najnowsze badania, które podejmuje katedra dotyczą katechezy w kontekście systemów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz katechezy dzieci w wieku szkolnym. Prowadzone badania wynikają z aktualnych wyzwań edukacyjnych wskazanych przez dokumenty nauczania Kościoła, państwowe dokumenty oświatowe oraz dyrektywy Unii Europejskiej regulujące nauczanie religii w szkole. Zmierzają one również do podniesienia jakości kształcenia przyszłych nauczycieli religii. Badania te prowadzone są również we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami takimi jak: Uppsala w Szwecji, Cluj w Rumunii, Nijmegen w Holandii, Hannover w Niemczech. Kierownik Katedry Katechetyki Fundamentalnej utrzymuje naukowe kontakty i prowadzi wykłady zlecone w następujących uczelniach: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Instytut Teologiczny w Sandomierzu, Świętokrzyskie Centrum Edukacji w Kielcach.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2010, godz. 20:11 - Paweł Mąkosa