Życiorys prof. Giovanniego Reale

Giovanni Reale urodził się 15 kwietnia 1931 r. w Candia Lomellina koło Pawi. Kształcił się w Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie. Dalsze studia odbył w Marburgu i Monachium. Przez krótki czas pracował jako nauczyciel licealny, następnie uzyskał posadę na Uniwersytecie w Parmie, gdzie wykładał historię filozofii i etykę. Kolejnym etap jego pracy wyznaczyło przeniesienie się na Katolicki Uniwersytet w Mediolanie, gdzie założył „Centrum Badawcze Metafizyki” i od lat wykłada historię filozofii starożytnej.
Zainteresowania prof. Reale koncentrują się na starożytnej myśli, zarówno pogańskiej, jak i chrześcijańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Plotyna oraz św. Augustyna. Interpretacje zaproponowane przez Giovanniego Reale zwracają uwagę swoim nowatorstwem i polemicznym charakterem w stosunku do wcześniej przyjętych. Jedna z jego głównych tez mówi, że starożytna filozofia grecka stworzyła podstawy, które umożliwiły rozwój nauki i techniki na Zachodzie.
Do najważniejszych prac pióra prof. Reale należą: Il concetto di filosofia prima e l’unità della Metfisica di Aristotele (1961), Platone. Alla ricerca della sapienza segreta (1997), Corpo, anima e salute (1998), Socrate. Alla scoperta della sapienza umana (1999), Il pensiero antico (2001) a przede wszystkim pomnikowa Storia della filosofia antica in 5 volumi (1975). Polski czytelnik, dzięki staraniom KUL, może sięgnąć po wydaną w naszym języku pięciotomową Historię filozofii starożytnej oraz Myśl starożytną,.
Dokonania Giovanniego Reale na polu badań nad historią filozofii przyniosły mu uznanie środowisk naukowych w całej Europie. Profesor jest honorowym obywatelem Syrakuz, laureatem nagrody Roncisvalle, przyznanej przez Uniwersytet w Nawarze oraz doktorem honorowym Międzynarodowej Akademii Filozofii w Lichtensteinie, KUL i Państwowego Uniwersytetu w Moskwie.

Zmarł 15 października 2014 r.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona