Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową w Lublinie
w dniu 15 listopada 2006r.

na temat:

WYCHOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

PATRONAT HONOROWY
  • JE Ks. Zenon Kardynał Grocholewski - Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego
  • Ks. Bp Kazimierz Nycz - Komisja Episkopatu ds. Wychowania Katolickiego
  • Prof. Dr hab. Michał Seweryński - Minister Edukacji i Nauki

CEL KONFERENCJI:
 

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL JP II, pod patronatem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wychodzi z propozycją zorganizowania I Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej wychowaniu chrześcijańskiemu wobec nowych wyzwań edukacyjnych. Temat konferencji wyrasta z potrzeby zrozumienia zjawisk i procesów, które zachodzą obecnie w kulturze współczesnej a dotyczą integralnego wychowania osoby. W planowanej na 15 listopada 2006 r. konferencji, nawiązując do 70-ej rocznicy I Zjazdu Pedagogów Katolickich jaki miał miejsce w Wilnie, chcielibyśmy stworzyć szczególną okazję do spotkania się osób i ośrodków zajmujących się wychowaniem chrześcijańskim w jego wielorakich płaszczyznach i kontekstach, tradycji i współczesności. Nasze poszukiwania warto skoncentrować wokół następujących pytań wyznaczających bloki dyskusyjne:

  • Co stanowiło i stanowi istotę wychowania chrześcijańskiego?
  • Jakie są jego najważniejsze kryteria, płaszczyzny, koncepcje?
  • Czym jest warunkowany proces tego wychowania i jaką rolę pełnią w nim instytucjonalne środowiska wychowawcze?
  • Jakie zadania stoją po stronie wychowywanych?
  • Co mogą zrobić media elektroniczne i jak wychować do właściwego ich odbioru?
  • Jakiego człowieka chcą wychować współczesne kościelne ruchy religijne i na czym opierają swoją pedagogię?
  • Przed jakimi wyzwaniami (problemami i zagrożeniami) staje dziś wychowanie chrześcijańskie i propagująca je pedagogika?

Ufamy, że podjęta dyskusja zaowocuje publikacją i zainspiruje teoretyków i praktyków do nowych poszukiwań i rozwiązań.  

Informacje szczegółowe

KOMITET ORGANIZACYJNY
 
dr hab. Alina Rynio: memor@kul.lublin.pl  tel. 0697-513-370
mgr Dorota Bis: dbis@kul.lublin.pl  tel. 0501292373
mgr Iwona Szewczak
ks. mgr Leszek Waga: lwaga@student.kul.lublin.pl 

SEKRETARIAT KONFERENCJI
 
Instytut Pedagogiki KUL JP II
al. Racławickie 14 p.329 C
20-950 Lublintel. 081/4453340  


Sekretarz Naukowy Konferencji
/dr hab. Alina Rynio/ 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2007, godz. 10:21 - Magdalena Krawczyńska