Wspomnienie o Prof. dr. hab. Eugeniuszu Wiśniowskimprof. dr. hab. Eugeniusz Wiśniowski
emerytowany pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Historii Średniowiecznej, członek Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Historii Porównawczej Kościołów PAN, Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Klubu Inteligencji Katolickiej, pierwszy Kierownik Ośrodka Kultury Niderlandzkiej KUL, kierownik Sekcji Historii KUL, kierownik Sekcji Filologii Germańskiej, wieloletni Redaktor Roczników Humanistycznych, wybitny humanista, człowiek niezwykłej dobroci i prawego charakteru, wychowawca wielu pokoleń historyków.

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2008, godz. 13:44 - Anna Swęda