PRACA ZA DARMO

 

Nie zawsze jest możliwe podjęcie płatnego stażu czy praktyki. Pewnie dlatego coraz wiecej studentów uważa wolontariat za cenne doświadczenie, które można wpisać do CV.

  

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma zapał do pracy, gotowość do pomagania innym, jest odpowiedzialny i chce poświęcić swój wolny czas.

Praca za darmo
Większość studentów zdaje sobie sprawę z konieczności zdobywania doświadczenia zawodowego już na studiach. Zacząć trzeba jak najwcześniej. Coraz więcej studentów, którzy nie mogą znaleźć płatnej wakacyjnej pracy decyduje się na pracę wolontariusza. Młodzi ludzie wyjeżdżają w różne strony świata, gdzie uczą się odpowiedzialności za konkretny projekt oraz planowania swojej pracy. Wolontariuszem może zostać każdy kto ma zapał do pracy, gotowość do pomagania innym, jest opdowiedzialny i chce poświęcić swój wolny czas. Wolontariat może być indywidualny lub grupowy, może zajmować 2-3 godziny tygodniowo, albo łączyć się z wielomiesięcznym wyjazdem.  Wolontariusz może pracować z dziećmi, pomagać niepełnosprawnym czy osobom starszym, może się angażować w projekty ekologiczne, opiekować się zwierzętami, albo odnawiać zabytki. Możliwości są nieograniczone, właściwie w każdej dziedzinie potrzebna jest praca wolontariuszy i na pweno każdy chętny znajdzie coś dla siebie.  Wolontariat, oprócz zdobywania doświadczeń zawodowych, daje możliwość poznania ciekawych ludzi, nowych obyczajów,  podszkolenia umiejętności językowych, czasem daje też możliwość odwiedzenia egzotycznych miejsc. Oczywiście wolontariat to nie tylko przyjemności - to codzienna ciężka praca (i to bez wynagrodzenia), często w trudnych warunkach, czasem w sytuacji zagrożenia. Warto dobrze rozważyć wszystkie "za" i "przeciw zanim podejmie się decyzję o wyjeździe np. na rok do Afganistanu, żeby budować szkołę.

Przykładowe programy wolontariackie:

  • Wolontariat europejski programu "Młodzież" - możliwość wyjazdu do pracy w zagranicznej organizacji non-profit. Do wyboru są projekty ekologiczne, społeczne, kulturalne i in. Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie, kieszonkowe i zwrot kosztów podróży, a także różnego rodzaju kursy i szkolenia praktyczne (w tym kursy językowe). Więcej informacji znajdziesz na stronie www.mlodziez.org.pl.
  • Polska Akcja Humanitarna - jedna z największych organizacji tego typu w Polsce.  Można zostać wolontariuszem zarówno w Polsce, pomagając w bieżącej pracy organizacji i lokalnych akcjach, a także wyjechać do różnych krajów świata, gdzie organizacja realizuje programy pomocowe. Obecnie PAH prowadzi działalność m.in. w: Afganistanie, Libanie, Izraelu, Iraku, na Sri Lance, Mozambiku, Ugandzie, Zambii, Gwinei, Senegalu, Sudanie, Palestynie, Czeczenii. Również w Polsce PAH zajmuje się wieloma projektami, jak chociażby znany chyba wszystkim program "PAJACYK", mający na celu dożywianie dzieci z ubogich rodzin, szczególnie w regionach dotkniętych wysoką stopą bezrobocia. Wszystkie informacje na temat projektów oraz zasad współpracy z wolontariuszami  zamieszczone są na stronie www.pah.org.pl.
  • Caritas Polska - ogólnopolska katolicka organizacja mająca na celu pomoc najuboższym i poszkodowanym w różnych sytuacjach życiowych.  Caritas ma swoje oddziały w każdej diecezji. Jego działalność opiera się zarówno na stałych programach, jak i na organizowanych w razie potrzeby akcjach (np. pomoc powodzianom, pomoc ofiarom trzęsień ziemi i innych klęsk żywiołowych).  Informacji o aktualnych programach i możliwości wolontariatu szukaj na stronie www.caritas.pl.


Workcampy
Workcampy to szczególny rodzaj służby wolontariackiej. Odbywają się w już w około 100 krajach na całym świecie. Gromadzą ludzi z różnych krajów, różnych religii, o różnym pochodzeniu. Żyją oni i pracują nad krótkoterminowymi projektami (przeważnie 2-4 tygodniowymi) o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnych i organizacji wolontariackich. Międzynarodowy workcamp jest otwartym doświadczeniem i jest bardzo uzależniony od wkładu uczestników. Workcampy międzynarodowe wspomagają różnorodne społeczności i grupy wolontariackie w przeprowadzeniu wartościowych projektów, np. remont centrów młodzieżowych, sprzątanie szlaków turystycznych czy brzegów rzek, opieka nad dziećmi, pomoc niepełnosprawnym, renowacja zabytków. Wolontariusze pracują 5 dni w tygodniu, 7 godzin dziennie w grupach 15-20 osobowych i mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. O resztę przeważnie muszą zatroszczyć się sami. Wolontariusz musi znać język angielski lub język kraju, do którego wyjeżdża. Zadaniem workcampów jest pomoc i zachęta inicjatyw lokalnych do kontynuowania projektu po zakończeniu workcampu.
Doświadczenie w pracy społecznej młodych ludzi pokazujące pasję i zaangażowanie może okazać się bardzo cenne w pracy zawodowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.workcamps.pl.

Zachęcamy wszytkich, którzy mają taką możliwość, do pracy jako wolontariusz. Na pewno przyniesie to wiele korzyści zarówno tym, którym się pomaga, jak i wolontariuszom.

 

 

 Autor: oprac. Julia Bojanowska

Źródło: www.kariera.com.pl

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2010, godz. 14:45 - Dorota Maj